Národní galerie vystavuje novinky ve svých sbírkách

21.03.2019 11:11|příspěvkové organizace

Pouhé dva měsíce budou mít návštěvníci Veletržního paláce možnost zhlédnout výběr hlavních přírůstků ve sbírkách Národní galerie Praha z let 2013 až 2018. K vidění budou malby Petra Brandla, grafika Albrechta Dürera, asijské tušové malby a kaligrafie i tvorba současných českých umělců.

 

Od 22. března do 26. května bude první patro Veletržního paláce hostit průřez pěti sbírkami Národní galerie – respektive tím, co se jim v posledních pěti letech podařilo do galerijního fondu získat.

„Při výběru byl kladen důraz na díla, která NGP dosud veřejnosti nepředstavila. Návštěvníci se budou moci setkat s barokními olejomalbami z počátku 18. století i předním českým videoartem. Naším cílem nebylo pouze ukázat, co se podařilo získat, a zviditelnit práci všech, kteří o sbírky každodenně pečují, ale také upozornit na důležitost podpory sbírkové činnosti jak ze strany státu, tak ze strany soukromých donátorů,“ uvádí Michal Novotný, ředitel Sbírky moderního a současného umění NGP.

Petr Brandl, Kající se sv. Máří Magdaléna, 1693.

V minulém roce byly sbírky Národní galerie rozšířeny o 255 děl. A to nejen nákupy, na které bylo vynaloženo téměř 19 milionů korun, ale i dary ze kterých pochází celkem 145 děl. Navzdory tomu je ale zejména posledních čtyřicet let kvůli nízkým akvizičním fondům ve sbírkách NGP zastoupeno zcela nedostatečně.

Beneš Knüpfer, Nymfa na delfínu, 2. polovina 90. let 19. století.

Sbírka starého umění bude na aktuální výstavě reprezentována několika díly v čele s dvěma oleji Petra Brandla. Sbírce umění 19. století a klasické moderny se v posledních pěti letech podařilo získat díla předních českých autorů – Jaroslava Čermáka, Beneše Knüpfera, Maxmiliána Pirnera nebo Soběslava Hyppolita Pinkase. Sbírku moderního a současného umění budou zastupovat Kateřina Šedá, Vladimír Houdek, Daniel Pitín, Eva Koťátková nebo Mark Ther. 

Sbírka grafiky a kresby představí Jidášův polibek Albrechta Dürera, Studie k radostemFrantiška Kupky, ale i díla sester Květy a Jitky Válových či Běly Kolářové. Sbírka umění Asie a Afriky uvede čínskou tušovou malbu, indickou malbu z okruhu mughalských škol z 18. století nebo současnou japonskou kaligrafii.


Paj Čchung-li, Hrozny a frotáž starověké bronzové nádoby, Čína, kolem 2010.

Sbírky Národní galerie Praha v současnosti zahrnují více než půl milionu předmětů. Ty jsou uloženy v sedmnácti depozitářích na ploše deset tisíc metrů čtverečních s kontrolovanými hodnotami vlhkosti, teploty a světla. Stará se o ně deset správců depozitářů a osmnáct členů restaurátorského oddělení. 

NOVINKY VE SBÍRKÁCH 2013–2018
Termín: 22. 3. – 26. 5. 2019
Místo: první patro Veletržního paláce
Kurátoři: Markéta Hánová, Michal Novotný, Otto M. Urban, Alena Volrábová, Marius Winzeler

Kontakt:
Tereza Ježková
Vedoucí Odboru marketingu a PR
T: +420 728 301 377
E: tereza.jezkova@ngprague.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.