Národní galerie představuje první rozsáhlou retrospektivu Františka Kupky po třiceti letech

31.08.2018 10:58|příspěvkové organizace

Od 7. září bude Valdštejnská jízdárna hostit rozsáhlou retrospektivní výstavu děl Františka Kupky, průkopníka a hlavního představitele abstraktní malby a jedné z nejvýznamnějších osobností českého umění vůbec.

 

Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Réunion des musées nationaux, Centre Pompidou a finskou národní galerií. 

Chronologicky koncipovaná výstava je členěna do tematických celků, které umožňují návštěvníkovi sledovat umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci, u jejíhož zrodu Kupka stál. Retrospektiva se zaměřuje na jeho symbolistické malby, expresionistické portréty, cestu k abstraktnímu umění, barevné vertikály, řeč tvarů a barev, mašinismus i geometrickou abstrakci. Četné práce na papíře představují Kupku také jako satirického kreslíře a znamenitého ilustrátora, umělce se zájmem o filozofii, antiku, náboženství i vědu.

František Kupka 1871–1957

Termín: 7. 9. 2018 – 20. 1. 2019
Místo konání: Valdštejnská jízdárna
Kurátoři: Anna Pravdová, Brigitte Léal, Pierre Brullé, Markéta Theinhardt, Anna-Maria von Bonsdorff

Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Musée national d’art moderne – Centre Pompidou a Ateneum Art Museum – Finnish National Gallery.

Podrobné informace o výstavě
​Program přednáškového cyklu o Františku Kupkovi

Kontakt:
Tereza Ježková, Ph.D.
Vedoucí Odboru marketingu a PR
/ Head of Marketing and PR Department
Národní galerie Praha / National Gallery Prague
Staroměstské nám. 12, Praha 1, 110 15
T: +420 728 301 377
E: tereza.jezkova@ngprague.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.