Nastavení cookies

Národní galerie Praha zná budoucí ředitelku Sbírky starého umění

07.12.2021 09:11|příspěvkové organizace

Národní galerie Praha zná budoucí ředitelku Sbírky starého umění. Stane se jí kurátorka sbírky PhDr. Olga Kotková, Ph.D. Komise složená z externích i interních odborníků spolu s generální ředitelkou Alicjí Knast ji zvolila v rámci několikakolového výběrového řízení, které probíhalo od srpna.

 

Kotková prokázala vysokou odbornou znalost, zkušenosti s mezinárodními výstavními projekty a jasné představy o rozvíjení akviziční i výstavní činnosti. Do funkce bude jmenována 1. ledna 2022. 

Národní galerie Praha vypsala výběrové řízení na vedení Sbírky starého umění v srpnu letošního roku. Komise složená z interních i externích odborníků posuzovala odborné a profesní předpoklady, odborné zkušenosti a předchozí praxi uchazečů v několikakolovém výběrovém řízení. Jeho účastníci měli mimo jiné za úkol předložit koncepci rozvoje sbírky. 

Výběrová komise doporučila nejvhodnější kandidáty, ze kterých generální ředitelka Alicja Knast na základě osobních pohovorů zvolila současnou kurátorku sbírky Olgu Kotkovou. Ta prokázala fundovanou znalost činnosti sbírky a zkušenosti z působení v zahraničí. Přesvědčila svými odbornými výstupy, ale také nástinem budoucí pozice sbírky. Dokázala vystihnout možnosti mezinárodní spolupráce a představila plány na rozvíjení akviziční politiky a výstavní činnosti, stejně jako realistický proces digitalizace sbírky. Odborné kvality a vize Kotkové jsou předpokladem pro rozvoj potenciálu sbírky pod jejím vedením. 

Národní galerie spravuje celkem 5 sbírek. Sbírka starého umění čítá více než 7 000 uměleckých předmětů. Náleží k ní vynikající fond děl české i středoevropské provenience především ze 14. až 16. století. Dále zahrnuje významný konvolut rané německé a nizozemské deskové malby a také fond italských primitivů převážně ze sbírky arcivévody Františka Ferdinanda d‘ Este. Do března letošního roku vedl Sbírku starého umění švýcarský kunsthistorik Marius Winzeler, který pro NGP mimo jiné připravil stálou expozici Staří mistři nacházející se ve Schwarzenberském paláci. Kotková bude do funkce jmenována 1. ledna 2022.  

PhDr. Olga Kotková, Ph.D. vystudovala Filozofickou a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde roku 2013 získala doktorát. Vzdělání si průběžně prohlubovala při četných zahraničních pobytech a stážích (např. v Nizozemsku, USA a Velké Británii). Dlouhodobě pracuje v NGP, kde se odborně věnuje především německému, rakouskému a nizozemskému malířství a sochařství 15.⁠–⁠16. století, dále se zabývá rudolfínským malířstvím a vlámským malířstvím 17. století. Zaměřuje se i na vztahy a uměleckou výměnu mezi nizozemským a německým uměním a uměleckou tvorbou v českých zemích. Během své kariéry vydala jak v Čechách, tak v zahraničí řadu odborných publikací, výstavních a soupisových katalogů, např. k tvorbě Lucase Cranacha, Albrechta Dürera nebo Roelandta Saveryho. Je úspěšnou řešitelkou několika vědecko-výzkumných projektů. Vedle odborných publikací publikovala desítky odborných studií, statí a katalogových hesel. Zrealizovala množství výstavních projektů, např. právě probíhající výstavu Falza? Falza!, dále se autorsky podílela na expozici The Empire of Imagination and Science of Rudolf II, jež se uskutečnila v Tokiu v roce 2018. K jejím významným počinům patří též výstava Roelandt Savery. Malíř ve službách císaře Rudolfa II., která se konala v Národní galerii a belgickém Kortrijku v letech 2010 až 2011. Vedle kurátorské práce v Národní galerii také přednáší dějiny umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 

Kontakt:
Eva Sochorová

Vedoucí oddělení PR a tisková mluvčí
NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
T: +420 777 488 943
E: eva.sochorova@ngprague.cz
W: www.ngprague.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.