Národní galerie Praha připomene 100 let Bauhausu

06.06.2019 10:19|příspěvkové organizace

Národní galerie Praha pořádá ve spolupráci s Goethe-Institutem mini-symposium Bauhaus a funkcionalismus, a to již 14. června ve Veletržním paláci. Stane se tak v rámci mezinárodního festivalu re:bauhaus, který si na řadě míst v České republice a Německu připomíná 100. výročí založení legendární školy architektury a designu Bauhaus. 

 

Jedna ze světově nejvýznamnějších škol umění, designu a architektury slaví letos 100 let od svého založení. Mezi významné osobnosti Bauhausu patří Vasilij Kandinskij, Paul Klee, Walter Gropius nebo Ludwig Mies van der Rohe, architekt brněnské Vily Tugendhat.

Národní galerie Praha při této příležitosti pořádá akci, která přiblíží vliv Bauhausu na tuzemské autory: „Mini-symposiumBauhaus a funkcionalismuszkoumá recepci a interpretaci vzniku a rozkvětu funkcionalismu v Československu v meziválečném období a kontakty s Bauhausem v Německu. Přednášky a diskuse se budou věnovat např. vlivu Karla Teigeho na vývoj Bauhausu. Teige, přední teoretik modernistické avantgardy, je díky svému pedagogickému působení na Bauhausu, exemplárním příkladem networku a vzájemných kontaktů. Významný německý architekt Volker Staab bude v rámci sympozia tematizovat otázku současné recepce funkcionalismu, jak nakládat s postaveným dědictvím moderny,“představuje program kurátorka Sbírky architektury NGP Helena Doudová. 

Mini-syposium se uskuteční 14. června od 17 hodin ve Veletržním paláci. Doplní ho výstava Virtual Bauhaus, která využívá virtuální realitu, díky níž se návštěvníci přenesou do architektonicky jedinečného prostoru budovy Desavě postavené podle návrhů Waltera Gropia. Cílem výstavy, kterou v premiéře uvedl Goethe-Institut u příležitosti 100. výročí, je poskytnout návštěvníkům nejen šanci zažít Bauhaus „na vlastní kůži“, ale také zprostředkovat s pomocí současného média trvalý význam jednoho z nejdůležitějších příkladů kulturního dědictví Německa.   

RE: BAUHAUS – MODERNÍ EMANCIPACE, VZDĚLÁVÁNÍ, VÝMĚNA
Je mezinárodní festival tematizující vznik, politické a společenské podmínky a současné vnímání funkcionalismu a Bauhausu ve střední Evropě. Společný projekt inicioval Goethe-Institut ve spolupráci s bauhaus re use, curatorial collaborative, Národní galerií Praha, PLATO Ostrava a zukunftsgeraeusche. Festival byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, Bundeszentrale für politische Bildung, Federal Foundation of Baukultur, Ministerstvem kultury ČR a statutárním městem Ostrava. www.rebauhaus.eu

MINI-SYMPOSIUM: BAUHAUS A FUNKCIONALISMUS
Termín: 14/6­­ 2019 17.00–20.30
Místo: Veletržní palác, Korzo
Cena: Zdarma 
Registrace na vzdelavani@ngprague.cz
Mini-symposium proběhne v anglickém jazyce.

VIRTUAL BAUHAUS
Termín: 14/6­­ 2019 Korzo, 15/6–18/6 2019 Malá dvorana
Místo: Veletržní palác

Mini-symposium pořádá Národní galerie Praha ve spolupráci s Goethe-Institutem v rámci středoevropského festivalu re:bauhaus.

 

PROGRAM MINI-SYMPOSIA

17.00–17.15        Úvod – Luisa Rath, ředitelka kulturního programu pro střední a východní Evropu (Goethe-Institut); Michal Novotný, ředitel Sbírky moderního a současného umění (NGP)

17.15–18.15        Simone Hain – Bauhaus v Golfském proudu poezie. Trvalý vliv Karla Teigeho na vývoj Bauhausu (přednáška)

18.30–19.00        Robert K. Huber – Aktuální recepce a prezentace Bauhausu, „Virtual Bauhaus“

19.00–19.45        Volker Staab – Stavby pro Bauhaus, prezentace berlínského muzea Bauhausu

19.45–20.30        Bauhaus a funcionalismus dnes!– Volker Staab, Helena Doudová, moderovaný 1:1 rozhovor a veřejná diskuse

 

Kontakt:
Tereza Ježková
Vedoucí Odboru marketingu a PR
T: +420 728 301 377
E: tereza.jezkova@ngprague.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.