Náměstek Schreier vedl delegaci na studijní cestě v Norsku

15.06.2018 13:17|ministerstvo

Zástupci Ministerstva kultury, Muzea romské kultury, romských pamětníků, Velvyslanectví Norského království v Praze a Úřadu vlády navštívili významné norské instituce, zabývající se událostmi II. světové války i novodobými dějinami

 

Spolupráce mezi Velvyslanectvím Norského království v Praze, Ministerstvem kultury a jeho brněnskou příspěvkovou organizací Muzeem romské kultury (kdy norská strana přislíbila významnou finanční pomoc pro budování památníku v Letech u Písku z Fondů EHP a Norska) vyústila ve studijní cestu zástupců českých úřadů a institucí po Norsku. Její účastníci se seznámili s památníky holokaustu i dalšími paměťovými institucemi a organizacemi, které se v Norsku věnují lidskoprávní tematice.

FALSTAD - vizualizace nového zpracování místa.

Delegace navštívila bývalý vězeňský tábor Falstad Center, jeden z četných koncentračních táborů pod německou správou. Následovalo setkání s představiteli Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities v Oslu; v centru se věnují problematice válečné perzekuce náboženských a etnických minorit a realizují zde i program, zaměřený na prevenci násilí. „Citlivé propojení pietního místa a vzdělávání na mne udělalo ohromný dojem. Paměťová instituce,  připomínající tragické události druhé světové války, se nyní věnuje tématu předcházení  násilí obecně. Myslím, že jde o zásadní téma, které je vhodné vyučovat i u nás, už třeba na základních školách,“ uvedla při návštěvě Falstad Center  ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová.

Centrum 22. července/ 22 Juli Senteret připomíná teroristické útoky v Oslu a na ostrově Utoya. Pracují zde aktivně se studenty v oblasti výchovy k osvojení si a udržování demokratických principů.

THE 22TH JULY CENTRE - expozice vrak dodávky s bombou umístěnou před vládní budovy.

Delegace navštívila i místo obrovské novodobé tragédie, ostrov Utoya, kde v roce 2011 psychopatický masový vrah Breivik zavraždil 69 účastníků mládežnického tábora. Průvodcem delegace po ostrově byl Jørgen Watne Frydnes, který zde vybudoval pietní místo i edukační centrum. Utoya tak není pouze místem piety, ale především místem poučení a naděje do budoucnosti.

V hlavním městě pak členové delegace navštívili ještě The European Wergeland Centre – instituci, podporovanou Evropskou radou a norskou vládou. Centrum spolupracuje s mnoha institucemi v Norsku i v Evropě. Velmi úzce se podílí i na edukačním programu Škola demokracie, který probíhá na ostrově Utoya.

UTOYA - prstenec s vyrytými jmény obětí.

„Cesta přinesla mnoho důležitých poznatků o fungování paměťových institucí v Norsku. Díky jednáním s představiteli těchto institucí jsme nalezli nové možnosti spolupráce. Opravdu inspirující je fakt, jak se s otázkou připomínání tragických období dějin vyrovnávají v Norsku. Lety u Písku jsou pro nás stále symbolem nevyrovnaného dluhu a je na nás, jak se k věci postavíme a jak rychle tento dluh splatíme. První krok, který se nám již podařilo zrealizovat, je vykoupení vepřína; po neinvazivním archeologickém průzkumu proběhne asanace areálu. Nyní nás čeká rozhodující etapa, musíme dobře prodiskutovat a promyslet podobu památníku. Děkuji norské ambasádě za inspirativní cestu, která nám pomohla kromě jiného i navázat vztahy s dalšími odborníky v této oblasti,“ shrnul přínos studijní cesty náměstek ministra kultury René Schreier.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.