Na „Slovenské svatbě“ bude představeno čepení nevěsty, oceněné „zlatým pásmem“

17.05.2018 16:06|příspěvkové organizace
Do Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě zavítají poprvé účinkující s představením slovenské svatby. Atrium zdejšího muzea (sloupový sál) přivítá totiž v sobotu 19. května 2018 ve 20 hodin slovenskou folklorní skupinu Jaročan z Jaroku u Nitry, která získala před několika týdny ocenění „zlaté pásmo“ za předvedení svatebního obyčeje čepení nevěsty.

Po představeních romské, židovské, hanácké, valašské svatby a šesti svateb z vlastního regionu Dolňácka v uplynulých 10 letech muzeum v 11. ročníku pořadu Přijďte na svatbu! poprvé oslovilo účinkující z blízkého Slovenska. Oblast Nitry a Moravy je historicky hluboce propojena pouty sahajícími až do doby velkomoravské. Připravované představení „Slovenská svatba“ chce tedy kromě důrazu na autenticitu předváděných svatebních zvyků nabídnout i srovnání tradic obou takřka sousedících regionů. 

Folklorní skupina Jaročan vznikla v roce 1999 v obci Jarok díky nadšencům a lásce k lidovým tradicím a dědictví předků. Má 18 stálých členů, kteří svým zpěvem, tancem a hudbou rozdávají radost a veselost. Hudební složku tvoří harmonika, basa a ozembuch. Prezentuje se zejména písněmi a tanci z obce Jarok a regionu Ponitří. 

Návštěvníkům představení „Slovenská svadba“ je k dispozici možnost občerstvení od 19.00 v areálu muzea; vstupné pro dospělé návštěvníky je 100 Kč, pro děti 50 Kč. Pořad je součástí Festivalu muzejních nocí 2018, expozice muzea jsou zpřístupněny do 22.00.
 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa

pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
T: 773 070 935

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.