Na MK proběhlo setkání odborníků informatiky ve státní správě

19.04.2017 16:57|ministerstvo

V prostorách Ministerstva kultury se pod záštitou Projektové kanceláře MK dnes uskutečnilo „Setkání CIO státní správy“.

 

Projektová kancelář MK představila svou činnost za účasti ředitelů odborů informatiky většiny ministerstev, Generálního ředitelství cel, Odboru hlavního architekta, eGovernment a mnoha dalších významných institucí a organizací. Mezi hlavní aktivity Projektové kanceláře MK patří aktualizace a implementace Metodiky projektového řízení MK v celém rezortu kultury. Přítomným byly dále představeny aktuální možnosti čerpání v rámci evropských strukturálních a investičních fondů v oblasti ICT. Součástí prezentace bylo též představení připravovaného rezortního projektu Czechiana.

Velmi zajímavou prezentaci na téma Digitalizace plateb v rámci státní správy představili zástupci Generálního ředitelství cel a společnosti Mastercard. Značně inspirativní byla prezentace Ministerstva financí o národních standardech pro elektronickou fakturaci ve vztahu k nové Směrnici 2014/55/EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Ředitel Odboru projektového řízení a informačních technologií Ministerstva kultury Ing. Josef Praks ve specifické a osobité prezentaci otevřeně upozornil kolegy z oboru na ožehavá témata, která - soudě dle reakcí přítomných - trápí prakticky všechny organizace státní správy a jejich příspěvkové organizace.

Další setkání CIO státní správy je plánováno na 1. června 2017 na půdě Generálního ředitelství cel.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.