Na Ministerstvu kultury jednalo odborné grémium složené z hudebních skladatelů, muzikologů, právníků a zástupců resortu kultury o české hymně

13.04.2018 14:55|ministerstvo

Odborníci doporučují zachovat pro ceremoniální účely současnou podobu české státní hymny, vycházející z tzv. Jeremiášovy úpravy. Sešli se v Nostickém paláci k jednání také proto, aby reagovali na návrh Českého olympijského výboru na již nahrané nové varianty hymny.

 

Grémium odborníků jednalo ve složení: 

 • Ilja Šmíd, ministr kultury
 • Václav Blahunek, šéfdirigent Hudby Hradní stráže a PČR
 • Lenka Dohnalová, muzikoložka, Česká hudební rada
 • Lukáš Hurník, skladatel, Český rozhlas
 • Markéta Kabelková, muzikoložka, České muzeum hudby
 • Jiří Klusoň, legislativec, OULK MK
 • Jaroslav Krček, skladatel a režisér
 • Jan Kučera, dirigent a skladatel
 • Jaroslav Mihule, muzikolog a publicista
 • Jiří Mikula, dirigent a muzikolog
 • Miroslav Pudlák, skladatel a muzikolog
 • Vít Roubíček, OULK MK, muzikolog, tajemník grémia
 • Ivan Štraus, AMU

Možnou novou verzi české národní hymny představili v březnu Český olympijský výbor (ČOV) společně s autorem nových variant, skladatelem Milošem Bokem. Podle záměru iniciátorů by měla být hymna sebevědomější a vlastenečtější, případně by mohla mít dvě sloky, jak tomu bylo dříve. 

Grémium konstatovalo, že:

 • Užívané aranžmá (Otakar Jeremiáš 1930 — Jaroslav Krček 2008) je po všech stránkách (hudebně, esteticky, z hlediska přijetí širokou veřejností, i pokud jde o dostatečnou reprezentativnost) plně aktuální a obecně vyhovující a lze je doporučit jako správné a jedině použitelné pro ceremoniální, zejména oficiální příležitosti.

„Nové či chceme-li jiné úpravy státní hymny sice nejsou obecně nežádoucí ani nepřípustné, ale je třeba rozlišit umělecky opodstatněnou jednorázovou úpravu písně Kde domov můj pro různé příležitosti neceremoniálního charakteru - a situaci, kdy Škroupův nápěv představuje základ státní hymny ve funkci státního symbolu, pak je třeba tento státní symbol chránit vyžadováním přítomnosti jedinečných kompozičních parametrů, zejména harmonického průběhu,“ uvádí ministr kultury Ilja Šmíd.

 • Dosavadní zákonnou úpravu užívání české hymny v zákonech č. 3/1993 Sb., ve znění zákona č. 154/1998 Sb. včetně příloh, by bylo vhodné novelizovat. Užívání státních symbolů spadá podle zákona č. 2/1969 Sb. do gesce Ministerstva vnitra, a Ministerstvo kultury může proto případnou změnu právní úpravy pouze iniciovat. Ministerstvo kultury je připraveno ve spolupráci s Ministerstvem vnitra zpracovat metodický pokyn týkající se veřejné prezentace státní hymny coby státního symbolu. 
   
 • Ve zmiňovaném zákonu z r. 1993 (včetně pozdější úpravy) jsou  věcné nedostatky v zápise hymny, které je třeba opravit a upřesnit.

K diskusím o údajně nedostatečné délce hymny (například pro účely mezinárodních sportovních akcí, kdy je podle ČOV požadována délka 75 sekund) ministr Šmíd uvádí,  že například polská hymna trvá 38 sekund, zatímco stávající česká cca 67 sekund. Grémium nepovažuje prodloužení hymny o druhou sloku za důvodné.

„V instrumentální podobě by hymna beze změny opakovala sloku první, ve zpívané verzi jsou slova druhé sloky velmi archaická; uváděný důvod, že druhá sloka přináší odpověď na otázku sloky prvé, lze vyvrátit tím, že jde vlastně o řečnickou otázku, na kterou znají odpověď všichni - kromě toho i závěr první sloky na tuto otázku odpovídá “země česká, domov můj,“ upřesňuje ministr kultury.

O dalším postupu ve věci bude resort kultury veřejnost dále informovat.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.