Na Mezinárodní knižním veletrhu v Boloni získala speciální uznání kniha "Jak se dělá galerie" z Moravské galerie v Brně

06.04.2017 11:01|příspěvkové organizace

Ve dnech 3. – 6. dubna 2017 proběhl v italské Boloni již 54. ročník mezinárodního knižního veletrhu, který je přednostně zaměřen na dětské čtenáře. Česká republika zde samozřejmě také prezentovala literární produkci v této oblasti.

 

Vedle široké řady kulturních akcí, jež se odehrávají nejenom na výstavišti, ale i v řadě kulturních institucí či knihkupectví po celém městě, jsou jedním z hlavních bodů programu ceremonie a výstavy k udíleným cenám. Mezi nejprestižnější z nich patří BolognaRagazzi Award, která je udílena již od roku 1966. V kategorii knih pro děti byla navíc v letošním roce oceněna speciálním uznáním kniha Jak se dělá galerie autorského kolektivu z Moravské galerie v Brně.

Česká republika byla na veletrhu zastoupena národním stánkem Ministerstva kultury, jehož realizátorem byla již tradičně Moravská zemská knihovna. Zájemci měli na stánku možnost nahlédnout do vybraných kolekcí oceněných knih pro děti a mládež (Zlatá stuha či Nejlepší knihy dětem), doplněné o výběr z Nejkrásnější české knihy. V expozici byla zároveň představena produkce předních českých nakladatelství, mezi jinými Baobabu, Hostu, Petrkova, Mladé fronty či Labyrintu.

Kontakt:
Soňa Šinclová
Moravská zemská knihovna
E: Sona.Sinclova@mzk.cz
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.