Nastavení cookies

MZK vyhlašuje společně s knihovnami Jihomoravského kraje již šestý ročník projektu Jižní Morava čte a představuje i novou patronku Alenu Antalovou

02.09.2021 14:19|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna (MZK) s podporou Jihomoravského kraje a ve spolupráci se zapojenými jihomoravskými knihovnami organizuje už šestý ročník soutěže pro děti a mládež v rámci projektu "Jižní Morava čte".

 

Tématem tohoto ročníku bude „Teď to vidím jinak", které by mělo zapojené děti inspirovat k reflexi aktuální proměny světa a společnosti v důsledku prožité pandemické situace, která zvýznamnila věci i vztahy, které byly dříve považovány za samozřejmé. Cílem projektu je především rozvoj dětského čtenářství a kritického myšlení, ale též přiblížení knihovny jako místa, kde mohou děti nalézt nejen zábavu s hodnotným poznáním a vzděláním, ale také pěstovat a rozvíjet komunitní život. 

V knihovnách, jež jsou do projektu zapojeny, bude návštěvníky tradičně čekat v následujících měsících bohatý doprovodný program, jehož součástí budou např. besedy s autory, čtenářské kluby, diskuse, workshopy, výstavy dětských prací, čtení pro nejmenší i autorská čtení. 

Do vlastní soutěže na téma „Teď to vidím jinak“ se mohou začít hlásit od září děti z jihomoravského kraje ve věku od 4 do 15 let, a to ve svých velkých městských či malých, obecních knihovnách. Soutěžit pak mohou buď jako jednotlivci, nebo v kolektivech, ve třech hlavních tvůrčích disciplínách: v literární, výtvarné nebo audiovizuální tvorbě. V letošním roce přibyla i nová soutěžní kategorie, zaměřená na poezii. 

Ke stávajícímu patronovi projektu, brněnskému malíři a ilustrátorovi Pavlu Čechovi, se letos nově přidává i populární herečka Alena Antalovákterá o tomto projektu říká: „Funkce knihoven je nenahraditelná - jsou přístupné každému a každý má možnost vzdělání, možnost hledání a možnost dostat odpověď na jakoukoli otázku. Je dobré, když se nám podaří probudit v dětech zájem o čtení, protože se jim tím otevírá další nádherný rozměr života. Projekt Jižní Morava čte jistě inspiruje spoustu malých nadějných čtenářů k větší lásce ke knihám."

Vítězové, kteří vzejdou z regionálního kola v jednotlivých tvůrčích a věkových kategoriích, se následně utkají v kole krajském. Slavnostní vyhlášení nejlepších z nich proběhne v prosinci ve dvou fázích, po covidové výluce se snad předávání cen opět navrátí tradičně do divadelních prostor a také do Hvězdárny a planetária Brno.

Vítězové jednotlivých soutěžních kategorií budou oceněni diplomem a převezmou věcné dary z rukou ředitele MZK, Tomáše Kubíčka. „Je několik momentů v roce, na které se už pravidelně těším. A jeden z těch „nej“ je určitě celý průběh projektu Jižní Morava čte. Vyvrací totiž několik mýtů současně – zaprvé, že děti přestávají číst, zadruhé, že knihovny jsou jen regály knih, za třetí, že společnost se přesouvá na sociální sítě. I kdyby to bylo jen toto, a ono není, nebylo by to právě málo, co projekt umí,“ uvádí ředitel Kubíček.

V minulém roce se projektu účastnilo celkem přes padesát moravských knihoven, které realizovaly celkem devadesát akcí v rámci doprovodného programu. Veškeré informace a novinky o projektu najdete přehledně na webu www.jiznimoravacte.cz nebo na facebookovém profilu https://www.facebook.com/jiznimoravacte/. 

 

Kontakt:
Martina Šmídtová
Oddělení marketingu a komunikace MZK
T: 777 465 297
E: martina.smidtova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.