Nastavení cookies

MZK spouští nový online registrační formulář, nabízí mimo jiné snazší registraci studentům MUNI

13.09.2021 17:18|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna (MZK) spouští nový online registrační formulář pro všechny své budoucí čtenáře a zájemce o knihovní služby. 

 

Tento formulář nabízí dva způsoby registrace, díky kterým lze celý proces včetně povinného ověření osobních údajů i zaplacení dokončit online. Lze tak učinit jednak prostřednictvím validovaného účtu mojeID, největší novinkou je však registrace pomocí tzv. EduID (univerzitního účtu), kterou MZK pilotně zavádí ve spolupráci s Masarykovou univerzitou pro její studenty a zaměstnance. Současně nabízí registraci zdarma čtenářům do 20 let včetně, což se týká především studentů prvních ročníků vysokých škol.  

Nový online formulář je oproti tomu starému uživatelsky přívětivější, intuitivnější a má řadu nových funkcí, například ověřování čísla občanského průkazu v databázi neplatných dokladů či ověřování duplicity čtenářských účtů. Připravili jej sami vývojáři MZK ve spolupráci s odd. marketingu. Kvůli absenčním výpůjčkám, ale také kvůli přístupu do licencovaných elektronických zdrojů je pro dokončení registrace nutné ověření osobních údajů každého čtenáře, což je největší potíž v případě online registrace. Studenti i zaměstnanci MUNI však nyní mají možnost celou online registraci provést doslova několika kliknutími. 

Díky propojení systémů MZK a MUNI stačí zadat přístupové údaje do univerzitního účtu, čímž se automaticky předvyplní potřebná, univerzitou již ověřená, osobní data registrujícího. Pokud uživatel odsouhlasí jejich poskytnutí a zaplatí registrační poplatek prostřednictvím platební brány, může ihned začít využívat dostupné elektronické zdroje, objednávat knihy, rezervovat si je atd. Vše v řádu minut z pohodlí domova. Při první fyzické návštěvě knihovny už bude čtenáři u výpůjčního pultu jen vystaven čtenářský průkaz.

MZK a MUNI letos podepsaly memorandum o spolupráci nejen na poli vědy či digitalizace, ale i služeb. Prvním výsledkem je právě nová možnost registrace. Studenti Masarykovy univerzity přitom tvoří 51 % ze všech vysokoškolských studentů registrovaných v MZK. „Nová možnost registrace pro studenty Masarykovy univerzity je prvním konkrétním dokladem toho, že memorandum nebylo jen obecným závazkem. Jsem rád, že v tak krátké době se podařilo propojit systémy, připravit nástroje a zapojit do projektu ty správné kolegy z obou stran, kteří vše stihli ještě před začátkem semestru. A vím, že brzy budou následovat i další konkrétní příklady naší spolupráce,“ uvedl v této souvislosti ředitel MZK Tomáš Kubíček. Jelikož MZK využívají převážně studenti, plánuje knihovna po pilotním provozu tuto možnost registrace nabídnout i ostatním brněnským vysokým školám.

MZK je druhou největší knihovnou v ČR disponující fondem s více než 4,5 miliony knihovních jednotek a dvěma sty tisíci digitalizovaných knih, novin, časopisů a starých tisků. Od roku 1935 má zákonem dané právo povinného výtisku, díky čemuž nabízí svým čtenářům kompletní českou knižní produkci od tohoto roku. Nespornou výhodou, zejména pro studenty, je její dostupnost z centra města, ale i více než 700 studijních míst v moderní budově. V důsledku trvajících protiepidemických opatření mohou nyní studijní místa využívat výhradně registrovaní uživatelé. Registrace v MZK nabízí všem čtenářům i další výhody, jako například možnost z pohodlí domova využívat tzv. „databázi děl nedostupných na trhu“ (https://dnnt.mzk.cz), obsahující digitalizovaná díla, která již nelze sehnat na běžném trhu. V případě monografií se to týká děl vydaných do roku 2000, u periodik do roku 2010. Dále mohou též využívat přístupu do licencovaných elektronických databází, které nabízí miliony vědeckých článků dle oborů, českých i zahraničních, dále aktuální vydání novin a časopisů z celého světa či jejich archiv v případě českých médií, ale třeba i databázi zvukových nahrávek. 

Všichni zájemci o registraci do knihovny najdou registrační formulář na adrese https://registrace.mzk.cz/. Zatím je spuštěn v pilotním provozu a MZK uvítá podněty k fungování či hlášení případných chyb, aby mohla formulář stále vylepšovat.


Kontakt:
Martina Šmídtová
Oddělení marketingu a komunikace
Moravská zemská knihovna v Brně
T: 777 465 297
E: martina.smidtova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.