MZK představuje dílo Jiřího Mahena, nejznámějšího knihovníka

21.05.2019 12:40|příspěvkové organizace

Ve středu 22. května uplyne 80 let od smrti Jiřího Mahena, zakladatele Veřejné knihovny města Brna, organizátora a propagátora knihovnictví v celém meziválečném období ČSR. Moravská zemská knihovna připomene jeho zásluhy o rozvoj tohoto oboru výstavou „Jiří Mahen knihovník národní“, ale také pravidelným cyklem Oči Brna. U příležitosti vernisáže 22. 5. v 15h bude také slavnostně pokřtěna publikace Jaromíra Kubíčka Dějiny veřejných knihoven v českých zemích.

 

Knihovny v celé ČR si letos připomínají významné výročí, je to přesně sto let od okamžiku, kdy byl přijat pokrokový knihovnický zákon, který ukládal každé obci zřízení a financování obecní knihovny. Dodnes se tak ČR může pyšnit nejhustší sítí knihoven nejen v Evropě, ale na celém světě. Již dva roky poté byl Jiří Mahen, který se do té doby věnoval spíše žurnalistice, práci v divadle či pedagogické činnosti, ustaven knihovníkem pro Velké Brno. U knihovnictví pak již zůstal po zbytek života, stal se ředitelem městské knihovny v Brně i starostou Spolku veřejných obecních knihovníků.

Na výstavě v MZK se návštěvník seznámí s názory Jiřího Mahena na knihovnictví, vzpomínkami jeho tehdejším spolupracovníků v knihovně, vystaveny budou jeho knihy, odborné i populárně naučné, věnované fungování knihoven. Mahen však nebyl jen knihovníkem, byl také autorem divadelních her, drobných próz, pohádek pro děti, psal verše a osm let byl například redaktorem Lidových novin. I toto jeho dílo má na výstavě svůj prostor, stejně jako Mahenovy knihy o rybách a rybářství, jehož byl vášnivým vyznavačem. Výstava je pak doprovázena karikaturami Mahena, z pera takových umělců, jako byl Josef Lada, Adolf Hoffmeister nebo Jaroslav Král.   

Cyklus Oči Brna pak návštěvníkům přímo ve foyer MZK promítne známé i méně známé fotografie Jiřího Mahena doplněné o citace z jeho knih či vzpomínky jeho přátel, k vidění budou oficiální portréty i rodinné fotografie Mahena s jeho blízkými. I zde budou vystaveny knihy i časopisy s Mahenovou tvorbou, ale díky interaktivní obrazovce jimi návštěvník může virtuálně listovat a seznámit se tak blíže s jejich obsahem. Zajímavé pasáže jsou navíc pro větší přehlednost zvýrazněny. 

Zahájení výstavy bude také doprovázet křest publikace Dějiny veřejných knihoven v českých zemích, jejímž autorem je Jaromír Kubíček, dlouholetý ředitel Moravské zemské knihovny. Kniha postihuje dějiny knihoven od počátku 19. století, kdy Jan Leopold Šeršník založil v Těšíně první veřejnou knihovnu, až do roku 1989. V podobě stručného kalendária kniha postihuje i významné události v týkající se knihovnictví až do roku 2006. 

Výstava v Galerii MZK i v rámci cyklu Oči Brna potrvá od 22.5. do 26.6.

Doprovodný program k výstavě:
Úterý 28.5., 18.00 – 
Archimédův bod (promítání televizního filmu o životě Jiřího Mahena za účasti herečky Zdeny Herfortové)

Úterý 11.6., 18.00– Jiří Poláček: Mahen a ti druzí (přednáška doc. PhDr. Jiřího Poláčka, CSc., předsedy Společnosti Jiřího Mahena

 

Kontakt:
Martina Šmídtová
T: 777 465 297
E: martina.smidtova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.