Nastavení cookies

MZK nabídne v rámci Týdne knihoven přednášky a diskuze na téma udržitelnosti

01.10.2021 15:55|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna (MZK) letos přináší pestrý program v rámci tradičního Týdne knihoven (4. – 10. října), který každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) pro zapojené české knihovny. Tématem knihoven je v letošním i nadcházejícím roce udržitelnost.

 

MZK na téma udržitelnosti  připravila rozmanitou sérií online přednášek s diskuzemi, které toto komplexní téma nahlédnou ve třech různých rovinách: ekonomické, sociální i ekologické. Zastřešující ideou, která rámcuje obsah jednotlivých přednášek, je: "Co pro sebe, budoucnost a lepší svět můžeme udělat my sami?"

Jak může vypadat rozvoj v 21. století, v době klimatické krize? Názory na to, kudy máme jako globální společnost jít dál, se liší. Vlády a mezinárodní instituce jako Evropská unie nebo OSN propagují zelené technologické inovace a vidí v nich příležitost pro další tzv. zelený růst. Stále častěji také slýcháme hlasy od aktivistů a akademiků, kteří vidí v ekonomickém růstu jádro samotného problému. 

Téma tzv. „nerůstové“ ekonomiky, která nespatřuje cíle v neomezeném růstu, který je jinak dosud pilířem naší civilizace, otevře 4. 10. svojí přednáškou Tadeáš Žďárský. Jak by vypadala společnost bez ekonomického růstu a co by to pro ni i jednotlivce znamenalo? Tématu se Ždárský věnuje při svém studiu na  Masarykově univerzitě, ale také v organizaci NaZemi.

Socioložka Lucie Jarkovská ve své přednášce „Pátá směna aneb Práce, péče a rodina v době pandemie“ otevře diskuzi o tom, že i spravedlivé rozložení péče je součástí tématu udržitelnosti. Jak skloubit homeoffice s výukou třeťáka, přípravou předškoláka, péčí o domácnost a jak nepřijít o volný čas a rozum? Těšit se můžete 5. 10. 

Samotný význam pojmu a myšlenky udržitelnosti přiblíží 6. 10. prof. Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze. Problematiku udržitelného rozvoje bude ilustrovat na příkladu z praxe, který zní: "Z pohledu ochrany prostředí není až tak důležité, z jakého materiálu je vyroben obal potraviny, ale jaký environmentální a zdravotní dopad má samotná potravina." 

„Voda v krajině České republiky“ bude tématem přednášky prof. Tomáše Kvítka z Katedry krajinného managementu na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ta proběhne 7. 10. a shrne v ní současný stav naší půdy a vody v krajině, představí aktuálně pozorované trendy a způsoby správného i nesprávného zacházení s krajinou z hlediska vodních režimů. Přidá i konkrétní tipy a triky, jak si mohou lidé pomoci k lepšímu stavu vody na svých pozemcích - to vše pod heslem "Pojďme si s vodou hrát!". 

Knihovna se současně rozhodla 5. 10. uspořádat sbírku pro brněnskou Nadaci Veronica. Před hlavním vstupem do knihovny bude pro nadaci přijímat dary (oblečení, boty, vybavení domácnosti a spotřební zboží). Aby dary našly znovu využití, nadace je bude následně prodávat ve svých obchodech a z výtěžku podpoří projekty na ochranu životního prostředí převážně v Jihomoravském kraji.

Kompletní program Týdne knihoven v MZK najdete na webu knihovny (www.mzk.cz), nebo na jejích sociálních sítích. Všechny přednášky budou probíhat živě online na facebooku knihovny www.facebook.com/mzk.cz a startují v 18:00.


Kontakt:
Mgr. Radoslav Pospíchal

Oddělení marketingu a komunikace
Moravská zemská knihovna
T: 541 646 119
M: 778 462 480
E: pospichal@mzk.cz
W: www.mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.