Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě zve na přednášku "Židovské město osiřelo"

23.01.2018 12:47|příspěvkové organizace

Přednáška s obrazovou projekcí archivních fotografií o deportacích a osudech židovského obyvatelstva proběhne v muzeu v sobotu 27. ledna 2018 od 16.00 u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti i výročí židovského transportu z Uherského Brodu (27. 1. 1943).

 

Odbornice na protižidovskou politiku na území říše a protektorátu, zřizování vyhlazovacích středisek v kontextu dějin holocaustu českých a moravských Židů a kurátorka archivu dějin holocaustu PhDr. Jana Šplíchalová z Židovského muzea Praha představí nejen historii shromaždiště v Uherském Brodě od r. 1941, ale i porovnání shromaždišť a jiných transportů na území ČR.

Z Uherského Brodu odešlo přes Terezín do Osvětimi celkem 2 838 osob, pocházejících také z politických okresů Uherské Hradiště, Kyjov, Hodonín, Vsetín, Zlín, Veselí nad Moravou a Hodonín. Datum příjezdu do osvětimského vyhlazovacího tábora (1. 2. 1943) je u řady deportovaných uváděno jako datum úmrtí, neboť zahynuli vzápětí ve zdejších plynových komorách (do transportu nebyli zařazeni pouze někteří Židé ze smíšených manželství). Ze všech tehdy deportovaných osob přežilo Osvětim jen 35! Po osvobození Osvětimi (27. 1. 1945) a skončení války se jim podařilo navrátit zpět.PhDr. Jana Šplíchalová pracovala na celé řadě vědeckých a popularizačních projektů, z nichž připomeňme alespoň film Nickyho rodina o Nicholasovi Wintonovi (1909–2015). Její přednáška v Uherském Brodě, spojená s prezentací vzácných archivních snímků (promítaných velkoplošně v HD kvalitě) proběhne v barokním sloupovém sále muzea přesně v den výročí transportu. Vstupné na přednášku je 50 Kč.

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 773 070 935
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.