Muzeum J. A. Komenského školám

09.10.2018 17:20|příspěvkové organizace

Nové interaktivní programy pro děti a mládež připravilo Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Jsou určeny do budovy muzea, do lidové architektury ve Vlčnově, ale i do půvabné krajiny moravských Kopanic. ​

 

Nejnovější z programů – Saeculum hominum doctum aneb Století vědců– využívá prostředí nově revitalizované části stálé expozice, tzv. Informatoria. V této dílně muzejní pedagogiky se realizují různé experimenty a vizualizace, pomocí nichž odhalují mladí návštěvníci vědecké přínosy století Komenského, Keplera, Galilea a Newtona. 

Přímý dotek s dílem Komenského hned ve vedlejším sále staré třídynabízí program Komenského Orbis pictus. Dětem zprostředkovává praktické poznání nejslavnější obrázkové Komenského učebnice jazyků. V prostředí s lavičkami a tabulí „žáci“ doplňují správná slova k vyobrazeným předmětům. Některých se mohou dotýkat, některé mohou pojmenovávat latinsky, na jiných se doví o zapomenutých řemeslech nebo je překvapí jejich starší české názvy. Možnost vyzkoušet si zde být na chvíli učitelem je každopádně přitažlivá.

O patro výš, v prostředí stálé expozice Starožitnosti Uherskobrodska, zaměřené na historii města a národopis jsou připraveny programy Putování historií královského městaNárodopisná truhlice. Kromě zajímavých cenných exponátů a výkladu k historii města si zde žáci základní školy mohou pomocí ručního papíru, inkoustu, husího brka a pečeti vytvořit historickou listinu. Podobně v národopisné části expozice si žáci mohou zkusit rozpoznávat kroje, objevovat taje starých venkovských řemesel nebo si vyzkoušet tvorbu výšivky. Kdo si bude chtít zkusit stát se na chvíli etnografem, má opět možnost k záměně rolí…

Ještě šířeji a celistvěji přibližuje mladým návštěvníkům muzea dědictví způsobu zemědělského života našich předků program U vlčnovského sedláka. Muzejní pedagog se studenty střední, základní nebo i mateřské školy navštíví stálou expozicí Rolnického domu a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově, aby si s nimi vyzkoušel pletení povřísla, kutí kosy nebo mlácení cepy.

Krásu moravských Kopanic, bohatých na písně, výšivky a lidový svéráz přiblíží nový program S muzeem na výlet. Jeho cílem je seznámení se zaniklým způsobem života zdejších lidí 18. a 19. století přímo v krajině a usedlostech. 

Katalog

Rezervace programu:
Robert Provodovský
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
T: 603 370 227 | 572 632 288 linka 203
E: provodovsky@mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.