Nastavení cookies

MUSAIONfilm 2022

07.06.2022 13:20|příspěvkové organizace

Právě dnes, 7. června 2022 začíná ve 13.00 v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 24. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm 2022. Po tříleté fyzické odmlce navazuje na své tradiční uspořádání v muzejním areálu a připočítává si navíc zkušenost s on-line formou minulého ročníku 2021 a také s výpadkem jednoho ročníku v r. 2020, kdy se MUSAIONfilm z pandemických důvodů nekonal.

 

Pandemickou zkušenost však zúročil ve vzniku nové ceny Labyrint světa, kterou uděluje porota přehlídky za filmové projekty nahrazující fyzickou funkci muzeí v době jejich uzavření. I letos ještě takovou cenu chce udělit, a to za období 2021–2022. 

Letošní novinkou je také rozšíření poroty přehlídky na 9 členů ve 3 sekcích – vedení poroty, muzejní a filmová sekce. Vedoucím poroty je dlouholetý lektor MUSAIONfilmu prof. Mgr. Rudolf Adler z katedry dokumentární tvorby FAMU, pozvání přijal také zakladatel MUSAIONfilmu, emeritní ředitel Muzea J. A. K. v Uh. Brodě PhDr. Pavel Popelka, CSc.

Program přehlídky sdružuje 25 přihlášených filmů z produkce muzejních a profesionálních týmů. Vyjmenujme alespoň muzejní přihlašovatele filmů: Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Národní památkový ústav, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Národní technické muzeum, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Vlastivědné muzeum Kyjov (pobočka Masarykov muzea v Hodoníně, p.o.), Záhorské múzeum Skalica a Židovské muzeum v Praze. Nad filmy přijede diskutovat 24 přihlášených účastníků z těchto i dalších institucí. Projekce jsou otevřené veřejnosti a přístupné divákům zdarma. 

Součástí třídenního programu od 7. do 9. června jsou také večery s cimbálovými muzikami a pohoštění pro účastníky. Svůj projekt spojený s projekcí archivních dokumentů tak představí např. Cimbálová muzika Pavla Můčky ze Strážnice se sólistkou Magdalenou Múčkovou. 

Vyvrcholením přehlídky je předání ocenění za nejvýraznější přihlášené filmové projekty Černý Janek 2022. Hlavní cenu předá starosta Města Uherského Brodu Ing. Ferdinand Kubáník ve čtvrtek 9. června po 17.00 na závěr celé přehlídky.

MUSAIONfilm 2022 finančně podpořilo Ministerstvo kultury.

program:   musaionfilm.czKontakt:     
MgA. Aleš Kapsa

Muzeum JAK v Uh. Brodě
E: musaionfilm@mjakub.cz
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.