Nastavení cookies

MUSAIONfilm 2021 on-line

04.06.2021 11:45|příspěvkové organizace

Ve dnech 8.–10. června (út–čt) 2021 proběhne v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 23. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm 2021 (pouze formou on-line). Na programu jsou diskuse s přihlášenými účastníky a přihlašovateli filmů (úterý, středa vždy od 14.00) a ve čtvrtek 10. června od 14.00 pak předání cen. Slavnostní odpoledne doprovodí kytarový virtuóz Štěpán Rak.

 

Novinkou mezi letošními cenami je Labyrint světa – mimořádná cena Musaionfilmu za vynikající muzejní přínos v období pandemie 2020–2021. Samozřejmě bude udělena i tradiční hlavní cena přehlídky Černý Janek 2021 a dále Zlaté Stříbrné kopí 2021. Další novinkou je plastika Do muzea 2021, kterou připravujeme jako cenu přihlášených účastníků přehlídky (už nyní je jich tradičně kolem 30). Zvonec Černého Janka 2021 připravujeme letošnímu vítězi v kategorii „školních filmů“, tedy filmů vytvořených školami (ZŠ, SŠ, VŠ a ZUŠ). Porota rozdá také řadu diplomů a čestných uznání, mezi nimiž bude udělena i Cena za výrazný mezinárodní přesah díla – Diplom Českého výboru ICOM 2021

Mezi přihlašovateli nalezneme 17 muzeí z Čech, Moravy i Slezska, z nichž jmenujme alespoň muzea zřizovaná Ministerstvem kultury, které přehlídku finančně podpořilo: Husitské muzeum v Táboře, Moravské zemské muzeum, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum umění Olomouc, Národní muzeum v přírodě v Rožnově p. R., Národní technické muzeum, Památník národního písemnictví, Slezské zemské muzeum. Můžeme nyní také zveřejnit, že 4 z nich bude odeslána cena MUSAIONfilmu 2021. Poněkud kuriózní je, že ke stejným počtům patří letos i filmy vytvořené muzejníky v muzeu  – je jich 17 a 4 z nich bude rovněž zaslána cena. 

Před vyhlášením oceněných filmů (10. 6., 14.00), bude program přehlídky naplněn ještě dvěma on-line diskusemi (8. a 9. 6. vždy v 14.00), na nichž se setkají především tvůrci filmů s lektory a porotci přehlídky. Nepůjde jen o hodnocení filmů, mělo by jít i o lektorskou službu přehlídky pro muzejní odborníky.

V tomto „poradním“ smyslu pracuje MUSAIONfilm od svého založení a svou roli by si i nadále chtěl nejen udržet, ale i rozvinout.

MUSAIONfilm 2021 on-line | 8.–10. června
23. ročník přehlídky muzejních filmů

 

Kontakt:
MgA. Aleš Kapsa

programový ředitel
Sekretariát MUSAIONfilmu
Muzeum Jana Amose Komenského
T: 773 070 935

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.