Nastavení cookies

Moravské zemské muzeum získalo významné ocenění

22.09.2021 16:55|příspěvkové organizace

Moravské zemské muzeum získalo 1. cenu České národopisné společnosti za rok 2020 v kategorii Výstava, expozice za realizaci výstavy Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou. Autorkou výstavy byla PhDr. Jana Poláková, PhD., pracovnice Etnografického ústavu MZM a kolektiv.

 

Výstava se konala v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně v termínu od 4. září 2020 do 7. března 2021.

Výstava byla jedním z výstupů pětiletého projektu Ministerstva kultury ČR NAKI „Kramářské tisky v brněnských historických fondech a představila kramářské tisky z několika úhlů pohledu: historie, jejich funkce, způsob předávání a přebírání širokými společenskými vrstvami, obsah představený na konkrétních případech nebo událostech i recepci do současnosti. Všechny tyto aspekty, z nichž některé byly prezentovány v souvislosti s tématem kramářských tisků vůbec poprvé, mohli návštěvníci vnímat v běžné psané i vizuální podobě.

K výstavě byl vydán katalog, vznikla rovněž putovní verze. Prohlídku výstavou, s komentářem Jany Polákové a opatřenou titulky pro neslyšící, je stále možno shlédnout zde: http://www.mzm.cz/do-brna-siroka-cesta-kramarske-pisne-se-svetskou-tematikou/

V současné době realizační tým Jany Polákové pracuje na přípravě výstavy "Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou", která bude pořádána v nově rekonstruované kapli v Paláci šlechtičen na jaře příštího roku.

Kontakt:
RNDr. Barbora Javorová

Tiskový a PR servis MZM
T: 602 812 682, 533 435 273
E: bjavorova@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.