Moravské zemské muzeum oslaví dvě staletí služby vědě a kultuře

28.07.2017 10:55|příspěvkové organizace

V sobotu 29. července uplyne přesně 200 let od založení tehdejšího Františkova, dnešního Moravského zemského muzea. 

 

Vyvrcholení oslav tohoto významného výročí se uskuteční 9. září, kdy je připraven bohatý program na Zelném trhu a ve všech výstavních budovách muzea.

Památné datum bude připomenuto již tuto sobotu 29. července, kdy bude všem návštěvníkům umožněn volný vstup do všech brněnských i mimobrněnských objektů muzea. Na dvou místech – v Dietrichsteinském paláci a v Pavilonu Anthropos – je pak připraveno pamětní razítko pro všechny návštěvníky i sběratele. Toto výročí připomíná již takřka rok série komorních výstav v Dietrichsteinském paláci, kterými jednotlivá oddělení představují svůj sběratelský i vědeckovýzkumný profil, stejně jako nejzajímavější předměty ze svých sbírek. Aktuálně je to expozice Botanického oddělení Přírodovědného muzea MZM.

Moravské zemské muzeum je největší a nejstarší zemskou paměťovou institucí, ve svých sbírkách uchovává přes 6 milionů sbírkových předmětů, mimo jiné i tak vzácné exponáty, jako jsou Věstonická venuše, venuše ze Střelic, nálezy z hrobu barbarského knížete z Blučiny, klenoty z hrobů velkomoravské nobility, ale i pluh manželů Trnkových ze Slavíkovic, kterým císař Josef II. vyoral slavnou brázdu na jejich políčku v srpnu 1769. Také botanický herbář Münch-Bellinghausena, Schwabova zoologická sbírka, paleontologická sbírka F. Katholického, mineralogická sbírka knížete A. Liechtensteina, mimořádně vzácná kolekce mincí a vyznamenání, kompletní pozůstalost Leoše Janáčka, stejně jako předměty z bratrské tiskárny v Kralicích nad Oslavou nebo dokumenty z majetku Pavla Kohouta, filozofky Boženy Komárkové, spisovatele a politika Jiřího Gruši a dalších osobnosti disentů druhé poloviny 20. století.

Kontakt:
Mgr. Eva Pánková
PR
T: 533 435 273
​M: 606 738 098
E: epankova@mzm.cz 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.