Nastavení cookies

Moravské zemské muzeum nabízí školám výstavu v angličtině

28.01.2022 18:36|příspěvkové organizace

Dětské muzeum Moravského zemského muzea připravilo na druhé pololetí školního roku 2021/2022 pro školní a zájmové skupiny výukový program ve výstavě „Óóó Indiáni“ také v anglickém jazyce. 

 

Ve výstavě probíhají výukové programy již od jejího otevření v červenci 2021. Jejich cílem je přiblížit žákům a studentům historii a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky, zejména významných indiánských národů a kmenů z hlediska různých kulturních okruhů, rozmanitosti prostředí a dalších životních zvyklostí. Pozornost je zaměřena na každodenní život Indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život, obydlí, obživu, ošacení, řemeslné umění, hry a válečnictví. Geograficky jsou zahrnuty zejména Velké pláně a prérie, Severozápadní pobřeží, Jihozápad i oblast Arktidy.

Program je nově připraven i v angličtině, a to ve spolupráci s rodilou mluvčí pro starší žáky a se studenty MU pro mladší děti od MŠ až po 6. třídu.

Program je vhodný pro všechny věkové kategorie, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé studenty anglického jazyka. 

Zájemci se mohou hlásit na adrese: detskemuzeum@mzm.cz

Podrobnosti a termíny najdete na http://www.mzm.cz/ooo-indiani-vyukovy-program/

Výstava Óóó Indiáni je k vidění v Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea, Pisárecká 5, Brno minimálně do 17. 7. 2021, vzhledem k velkému zajmu návštěvníků, uvažuje MZM o jejím prodloužení do září 2022. 

 

Kontakt:
Barbora Onderková

Tiskový a PR servis MZM
T: +420 533 435 273, 602 812 682
E: bonderkova@mzm.cz

Mgr. Sylva Brychtová
Dětské muzeum MZM
T: +420 731 622 219
E: sbrychtova@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.