Moravské zemské muzeum důstojně oslavilo 200. výročí svého založení

13.09.2017 13:17|příspěvkové organizace

Moravské zemské muzeum v sobotu 9. září 2017 slavnostně a důstojně završilo rok oslav 200. výročí svého založení, otevřelo novou výstavu a veřejnosti nabídlo bohatý program.

 

Nově otevřená výstava – Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě – blíže představuje fenomén sběratelství, vedoucí v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin, později samotných muzeí. Pestrý program pro veřejnost s desítkami dílčích aktivit se pak uskutečnil v jednotlivých objektech Moravského zemského muzea a na Zelném trhu. Odborná oddělení muzea prezentovala svoji činnost, návštěvníci mohli nahlédnout a v řadě případů si i vyzkoušet, jak probíhala ražba mincí, rýžování „zlata“, výroba kodexů či antropologická rekonstrukce člověka. Večerní koncert Filharmonie Brno v Biskupském dvoře nabídl díla autorů 20. století, která jsou uložena ve sbírkách Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea Moravského zemského muzea.

Kontakt:
Mgr. Eva Pánková
PR
T: 533 435 273
M: 606 738 098
E: epankova@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.