Moravská zemská knihovna zve na výstavu o Broumovské a Rajhradské klášterní knihovně

03.04.2019 16:01|příspěvkové organizace

Kláštery byly vždy nositeli vzdělanosti, jejich knihovny představovaly a ty zachované dodnes představují pokladnice knih vzácných nejen po stránce obsahové, ale i z hlediska poznání historie knihy. 

 

 

Benediktinský řád je nejstarším mnišským řádem, kláštery Broumov a Rajhrad patří k nejstarším u nás. Jejich knihovny obsahují velkou řadu cenných rukopisů či starých tisků, které jsou dodnes hojně badatelsky využívány. Právě tomuto tématu se věnuje výstava Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad, jejíž vernisáž spojená se speciální prohlídkou proběhne 10. dubna.

Výstava představuje stručnou historii benediktinského řádu v Evropě a v naší zemi s důrazem na kláštery v Rajhradě a v Broumově. Prezentuje architektonický a stavební vývoj areálů obou klášterů především z hlediska historie jejich unikátních a bohatých knihoven, včetně vybudování, vybavení a výzdoby knihovních sálů. Návštěvníci se seznámí s knihovními fondy obou klášterů, s ukázkami vzácných rukopisů i starých tisků, s typy knižních vazeb, knižního kování, druhy psacích materiálů i hlavními typografickými prvky vyskytujícími se ve svazcích jednotlivých knihoven. V neposlední řadě se návštěvníci dozvědí informace o zásadách péče o uložené knihovní fondy a také o restaurátorských zásazích na nejvzácnějších svazcích.

Výstava bude představena jako dvojvýstava. Bude k vidění paralelně v Rajhradě i v Broumově, vždy s důrazem na tu kterou konkrétní knihovnu. Tu budou zastupovat především hojné ukázky knihovního fondu, které zájemcům na základě provenienčních znaků představí knihovny jiných osob a institucí zachované dnes v obou klášterních knihovnách. Prezentovány budou také restaurátorské zásahy na knihách provedené podle moderních zásad v posledních letech. Stranou zájmu nezůstanou ani zásady péče o knihovní fond, jakými jsou sledování klimatu v knihovním sále a depozitářích.

Výstava byla připravena v rámci projektu NAKI II Brána moudrosti otevřená: Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace. Více informací naleznete na webu projektu: http://www.branamoudrosti.cz.

CO: Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Výstava věnována klášterním knihovnám v Broumově a Rajhradě.
KDY: 11. dubna – 27. října 2019
KDE:  Benediktinský klášter Rajhrad – Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad

Doprovodný program:
CO:
 Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Vernisáž výstavy spojená se speciální prohlídkou knihovny a nových sbírek moderního umění v majetku rajhradského opatství
KDY: 10. dubna 2019, 17 hod.
KDE: Benediktinský klášter Rajhrad – Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad

Kontak:
Lucie Heilandová

E: Lucie.Heilandova@mzk.cz
T: 541 646 158
 
Jindra Pavelková
E: Jindra.Pavelkova@mzk.cz
T: 541 646 223    

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.