Moravská zemská knihovna zavírá na období letních prázdnin kvůli rekonstrukci

24.04.2019 15:01|příspěvkové organizace

Od 29. června až do 15. září bude Moravská zemská knihovna pro čtenáře i návštěvníky uzavřena. Přerušení provozu je nutné kvůli plánované rekonstrukci budovy. Výpadek služeb bude knihovna čtenářům kompenzovat, především je ale v září čeká mnohem větší uživatelský komfort.  

 

Budova MZK na Kounicově ulici byla dokončena v roce 2001. Ročně knihovnou projde bezmála tři čtvrtě milionu lidí, což představuje vysokou zátěž. Mimo jiné proto je nutná kompletní rekonstrukce sociálních zařízení pro veřejnost. Ve studovnách bude obměněna část mobiliáře, někde také osvětlení. V části, kde jsou sklady knih, dojde k opravě a zateplení fasády. Bezesporu nejkomplikovanější částí rekonstrukce bude oprava atria, které je v havarijním stavu a je nutná celková obnova hydroizolace. 

Stavební část projektu je záměrně plánována na letní měsíce, kdy je návštěvnost knihovny nejnižší, aby mělo přerušení služeb minimální dopady. „Víme, jak důležité jsou knihovní fondy pro naše čtenáře, proto se pokoušíme maximálně zkrátit dobu, po kterou musí být knihovna uzavřena, a z toho důvodu jsme rozložili opravy do dvou termínů: na období letních prázdnin v roce 2019 a v roce 2020. V druhém roce pak dojde především k dokončení úprav atria, proběhne oprava foyer, rekonstrukce zádveří a pokládka nových koberců ve studovnách. Jako odměnu za trpělivost nabízíme zvýšení uživatelského komfortu, ale i funkčnosti knihovny,“ uvedl ředitel knihovny Tomáš Kubíček. MZK chystá i kompenzační opatření; všem čtenářům s půlroční a roční průkazkou platnou k 30. 6. automaticky a zdarma prodlouží registraci o tři měsíce. Od června bude výpůjční doba knih prodloužena až do 23. září. V průběhu léta nebude možné si knihy půjčovat, ale bibliobox na vracení knih zůstane v provozu. 

Rekonstrukce je součástí projektu Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK spolufinancovaného EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Kontakt:
Mgr. Martina Šmídtová
T: 777 465 297
E: martina.smidtova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.