Moravská zemská knihovna v Brně ocení nejlepší komunitní knihovny Jihomoravského kraje roku 2018

16.11.2018 16:30|příspěvkové organizace

V úterý 20. listopadu 2018 převezme na slavnostním setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje v Moravské zemské knihovně v Brně pět nejlepších knihoven ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018 jako vyjádření uznání za vynikající práci při rozvoji komunitního života obce, jehož se knihovna stala neodmyslitelnou součástí, a za nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb.

 

Z oceněných knihoven získá jedna knihovna prestižní cenu TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018. Akce se koná za podpory krajského úřadu Jihomoravského kraje.Úvodní slovo pronese ředitel MZK v Brně prof. Tomáš Kubíček spolu se zástupcem kraje – radním za oblast kultury a památkové péče, Ing. Tomášem Soukalem. Ceny pro knihovny převezmou ředitelé oceněných knihoven a zástupci zřizovatelů.

Síť veřejných knihoven v České republice patří i v mezinárodním měřítku mezi uznávaný kulturní fenomén,  takřka v každé obci nacházíme veřejné knihovny jako dědictví první republiky, přičemž knihovny se nemalou měrou podílely na průběhu letošních oslav ke 100. výročí vzniku Československa. Od doby vydání prvního knihovního zákona v roce 1919 prošly výraznou proměnou od pouhých půjčoven ve vyhledávaná a oblíbená kulturní, vzdělávací, informační a společenská centra. Podpořit trend proměny knihoven napomáhající rozvoji komunitního a občanského života a podporující zájem obyvatel o svoje město či obec přichází Moravská zemská knihovna v Brně novým oceňováním knihoven kladoucím důraz na jejich význam jako míst, která spojují a rozvíjejí. Spojují obyvatele a instituce v místě, rozvíjejí vztahy, spolupráci, zájem participovat na budoucnosti místa, kde žijeme. 

Slavnostní akce se koná za podpory krajského úřadu Jihomoravského kraje. Osobní záštitu převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek: „S potěšením sleduji každoroční zájem obcí o modernizaci svých knihoven. Více jak 12 milionů korun, které od roku 2016 kraj obcím poskytl prostřednictvím dotačního titulu Obecní knihovny, má pozitivní dopad na modernizaci prostor a vybavení knihoven právě v těch nejmenších obcích. Oceňování komunitních knihoven tak vnímám jako viditelný přínos těchto dotací, které napomáhají rozvoji kulturního a společenského života v obcích Jihomoravského kraje."

Jak připomněl prof. Tomáš Kubíček„příští rok oslavíme sté výročí vzniku systému veřejných knihoven, Podle tzv. Masarykova zákona musela každá politická obec zřídit knihovnu, která bude přístupna všem obyvatelům. Nejdůležitější nástroj demokratizace prvorepublikové společnosti byl na světě. A tím i jedna z významných funkcí knihoven – kultivace občanské společnosti a vytváření prostoru, v němž je možné se potkávat nad společnými tématy. A to je to, co máme na mysli, když mluvíme o komunitní roli knihoven. Jak důležitá je, o tom svědčí i onen nejdemokratičtější zákon první republiky – zákon o veřejných knihovnách.“

Slavnostní setkání knihoven Jihomoravského kraje spojené s jejich oceňováním probíhá jako důležitá součást aktivit Moravské zemské knihovny v rámci výkonu regionálních funkcí na území Jihomoravského kraje. Financování regionálních funkcí zajišťuje z prostředků svého rozpočtu Jihomoravský kraj. 

Pozvánku s programem naleznete zde.

V rámci hudebního programu vystoupí žáci ZUŠ Brno Vranovská, příspěvková organizace, pod vedením Mgr. Bronislavy Schoříkové.

Kdy: 20. listopadu 2018, v 10.00
Kde: Konferenční sál Moravské zemské knihovny v Brně (foyer / přízemí), Kounicova 65a, Brno
Co: Slavnostní setkání spojené s oceněním Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018 a TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
 

Kontakt:
Mgr. Adéla Dilhofová
vedoucí odboru knihovnictví
Moravská zemská knihovna v Brně
T: 541 646 126
E: Adela.Dilhofova@mzk.cz

Mgr. Ing. Romana Macháčková
vedoucí PR
Moravská zemská knihovna v Brně
T: 541 646 133
E: Romana.Machackova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.