Moravská zemská knihovna se připojí k oslavám výročí republiky

26.10.2018 09:44|příspěvkové organizace

U příležitosti výročí 100 let od vzniku Československa rozzáří ve dnech 27. 10. – 2. 11. 2018 budovu Moravské zemské knihovny v Brně státní barvy a číselné znázornění sta let trvání našeho státu. Knihovna pro své návštěvníky zároveň připravila speciální vydání deníků z října–listopadu 1918, které psaly o vzniku samostatného státu.

 

Rovnost, Venkov, Lidové Noviny, Moravská Orlice, Hlas, Moravský venkov – to jsou periodika, která v rozmezí 29. října a 2. listopadu 1918 informovala na svých stránkách o vniku nového státního útvaru – Republiky československé. Ta byla spolu s Rakouskem, Maďarskou republikou či Státem Slovinců, Chorvatů a Srbů jedním z nástupnických států habsburského Rakousko-Uherska, jehož území se po roce 1918 stalo součástí deseti nových států.

První dny otiskovaly noviny zejména prohlášení Národního výboru československého – společného orgánu československých politických stran – o vzniku samostatného státu, v dalších dnech již deníky informovaly i o kapitulaci Rakousko-Uherska či o převzetí státní moci z rukou habsburských úředníků v různých částech země. Týden končí symbolicky deklarací Slovenskej národnej rady o připojení Slováků ke vznikajícímu státnímu útvaru.

Tyto události zachycuje přetiskem autentických zpráv vydání novin připravené k této události. Vydání bude rozdávat každý den mezi 29. říjnem a 2. listopadem 2018 od 17 do 19 hodiny před budovou Moravské zemské knihovny dobový kamelot. Rozdávání bude navíc doprovázeno osvětlením fasády knihovny v duchu probíhajících oslav.

 

 

Kontakt:
Radka Chlupová
T: 541 646 180
E: Radka.Chlupova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.