Moravská zemská knihovna připomíná srpnové události roku 1968

15.08.2018 11:25|příspěvkové organizace

MZK zve na výstavu Zvláštní vydání. 50 let od okupace Československa 21. srpna 1968 v moravském tisku.

 

V období od 9. července do 5. října 2018 si připomínáme srpnové události roku 1968, a to konkrétně výstavou připravenou u příležitosti vydání publikace „Zvláštní vydání. Žurnalistika v srpnu 1968 v moravských krajích“, kterou vydala Moravská zemská knihovna k výročí 50 let od okupace Československa 21. srpna 1968.

Průvodním jevem událostí způsobených okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byla exploze mediálních zpráv. Žurnalisté se snažili průběžně informovat veřejnost, a k tomu jim nestačila běžná vydání denního tisku. Fenoménem doby se stala zvláštní vydání, která byla vydávána redakcemi ústředních, krajských, okresních i závodních novin v celé republice.

Moravská zemská knihovna uchovává největší sbírku zvláštních vydání ze srpnových dnů okupace, a to ve formě originálů a dobových fotokopií, které rovněž svědčí o tehdejší potřebě tohoto typu zpravodajství. Tato zvláštní vydání získala knihovna díky právu povinného výtisku (od roku 1935), ze kterého vyplývá pro vydavatele povinnost bezplatného odvodu knih a časopisů a pro knihovnu povinnost trvalého uchovávání. Pro vydavatele krajských, okresních i závodních novin a časopisů platil i regionální výtisk okresní knihovně. Do pražských knihoven se moravská zvláštní vydání ze srpna 1968 nedostala. Již v srpnových dnech se stala zvláštní vydání novin a časopisů pro Moravskou zemskou knihovnu předmětem sběratelského zájmu, jak svědčí i fotokopie mnohých čísel, která se nepodařilo získat v originále. Naše zpracování regionálního tisku se opírá ovšem i o fondy dalších paměťových institucí, neboť teprve s jejich pomocí a vstřícnému přístupu se podařilo dosáhnout relativní úplnosti.

Na výstavě mají zájemci možnost vidět některé originály zvláštních vydání novin, zejména z prvních dnů okupace, nové tituly novin, které začaly v době okupace vycházet, fotografie z brněnských ulic ze srpna 1968 i kresby ze srpnového tisku.

Kdy: 9. 7. – 5. 10. 2018
Kde: Galerie MZK / přízemí, Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Brno
Co: Výstava: Zvláštní vydání. 50 let od okupace Československa 21. srpna 1968 v moravském tisku

Kontakt:
Mgr. Radka Chlupová, MBA
T: 541 646 180
E: Radka.Chlupova@mzk.cz    

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.