Moravská zemská knihovna ocenila nejlepší komunitní knihovny v Jihomoravském kraji

22.11.2018 11:47|příspěvkové organizace

V úterý 20. listopadu se v Moravské zemské knihovně konalo slavnostní setkání knihoven a jejich zřizovatelů spojené s oceněním. Pěti knihovnám, vítězům jednotlivých soutěžních kategorií, byl udělen titul Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018. Celkem dvacet pět knihoven soutěžilo v pěti soutěžních kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel.

 

„Za aktivní přínos knihovny v rozvoji komunitního života obce, za podporu kulturního a společenského života a nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb“ obdržely ocenění

  • v kategorii 501 až 1 000 obyvatel: Obecní knihovna Nemojany, okres Vyškov
  • v kategorii 1 001 až 3 000 obyvatel: Městská knihovna Jevišovice, okres Znojmo
  • v kategorii 3 001 až 5 000 obyvatel: Městská knihovna Velké Pavlovice, okres Břeclav
  • v kategorii 5 001 až 1 000 obyvatel: Městská knihovna Mikulov, okres Břeclav
  • v kategorii 10 001 a více obyvatel: Městská knihovna Kyjov, okres Hodonín

Po osobní návštěvě těchto knihoven byla hodnotící komisí zvolena jako TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018 Městská knihovna Velké Pavlovice „za mimořádný přínos v rozvoji komunitního života, za podporu a rozvoj spolupráce na místní úrovni a rozvíjení mezigeneračních vztahů, zejména za neutuchající zájem participovat na současném životě města Velké Pavlovice a aktivně se podílet na jeho budoucím rozvoji.“

Pro nový způsob oceňování podporující komunitní charakter knihoven se v letošním roce rozhodla Moravská zemská knihovna v Brně ve shodě se současnými trendy podporujícími vizi knihoven jako míst setkávání a rozvoje komunit v místě s mezigeneračním přesahem. 

Knihovnická slavnost se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, pozvání přijal radní Jihomoravského kraje za oblast kultury a památkové péče Ing. Tomáš Soukal. Ceny pro vítěze dodala CEIBA, Cosmotron Bohemia, s.r.o., Elsyst Engineering, Knihkupectví Daniela, Sedaci-pytle.cz a Stolařství Spáčil. Kulturní program připravila ZUŠ Vranovská Brno, příspěvková organizace.

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.