Moravská zemská knihovna ocení nejlepší obecní knihovny Jihomoravského kraje roku 2017

14.11.2017 14:30|příspěvkové organizace

V úterý 21. listopadu se v Moravské zemské knihovně uskuteční Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje, na kterém převezme šest nejlépe pracujících obecních knihoven ocenění za vynikající práci pro rozvoj obce a nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických informačních služeb.

 

Síť veřejných knihoven v České republice vzbuzuje obdiv a uznání v kulturním světě. Jejich rolí už není jen půjčování knih, ale zvláště v poslední době se přetvářejí v komunitní centra, která zajišťují občanský život obcí. 
Slavnostní akce se koná za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Úvodní slovo pronese ředitel MZK v Brně prof. Tomáš Kubíček spolu se zástupcem kraje – radním pro kulturu, Ing. Tomášem Soukalem. Cenu převezmou pracovníci knihovny a starostové obcí ze všech okresů Jihomoravského kraje.


Setkání knihoven Jihomoravského kraje spojené s oceňováním má svoji tradici již od roku 2011. Za tu dobu se stalo důležitou součástí aktivit Moravské zemské knihovny probíhajících v rámci výkonu regionálních funkcí podporovaných z dotace Jihomoravského kraje. 


Cena se uděluje jako vyjádření uznání knihovně za její činnost a zásluhy o kvalitativní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb a o celkový rozvoj kulturního života měst a obcí. Mezi sledovaná kritéria patří kromě statistických ukazatelů zejména úspěšná kulturně vzdělávací činnost, komunitní role knihovny a zapojení do celostátních či mezinárodních projektů.


„Od roku 1919, kdy byl vyhlášen první knihovnický zákon, se role knihoven jako nástroje demokratizace společnosti nezměnila. V dnešní době, v níž se povědomí o významu společenských hodnot vytrácí, pak knihovny jen trvají na tomto důvodu svého vzniku. A to je hlavní hledisko i pro letošní oceňování knihoven“, říká k tomu ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.


Pozvánku s programem naleznete na https://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/knihovnicka-slavnost/slavnostni-setkani-knihoven-zastupitelu-obci-jihomoravskeho.  
Akci podporuje také firma Elsyst Engineering, Knihkupectví Daniela a CEIBA. 

Kdy: 21. listopadu 2017, v 10.00
Kde: Konferenční sál Moravské zemské knihovny v Brně, Kounicova 65a, Brno
Co: Slavnostní setkání knihoven Jihomoravského kraje

Moravská zemská knihovna v Brně


Kontakt:
Mgr. Adéla Dilhofová
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
T: 541 646 126
E: Adela.Dilhofova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.