Moravská zemská knihovna a Saská zemská a univerzitní knihovna v Drážďanech podepisují smlouvu o spolupráci

29.10.2019 14:42|příspěvkové organizace

Společné poslání i podobné spektrum uživatelů spojují Saskou zemskou a univerzitní knihovnu v Drážďanech a Moravskou zemskou knihovnu v Brně. Smlouvu o spolupráci, která podpoří kooperaci v oblasti digitalizace, zaměstnaneckých stáží i dlouhodobých kulturních projektů, podepíší ředitelé obou knihoven Tomáš Kubíček a Achim Bonte v pondělí 4. listopadu.

 

V oblasti uchovávání kulturního dědictví se spolupráce knihoven soustřeďuje na výměnu zkušeností při digitalizací obsahů národních fondů a společné sdílení a vývoj nástrojů na jejich zpřístupňování. Obě knihovny jsou současně vědecké organizace, a připravují proto i společné mezinárodní projekty v oblasti badatelského zpracování fondů a rozvoje výzkumné infrastruktury. Podobná je i role obou knihoven jako kulturních institucí, které ovlivňují kulturní život nejenom svého regionu. I zde se chystá výměna programů a výstavních projektů, které návštěvníků knihoven zpřítomní aktuální podobu německé a české literatury. Připravuje se i rozsáhlý program výměnných stáží. 

Smlouva je jen potvrzením spolupráce mezi našimi knihovnami, která už probíhá druhým rokem a je výsledkem nejenom podobného rozsahu povinností, které máme k našim národním kulturám, ale i sympatie, která od prvního okamžiku určovala náš vztah a podobu našich diskusí. Ostatně je to právě SLUB, která nám velmi pomohla při organizaci Českého roku v německojazyčných zemích, a to nejenom vytvořením výstavy české modernistické typografie, kterou jsme pak společně prezentovali v Německé národní knihovně,“ říká ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.

Slavnostního setkání spojeného s podpisem smlouvy se zúčastní i saská státní ministryně pro vědu a umění Eva-Maria Stange, velvyslanec České republiky v Německu Tomáš Jan Podivínský a vyslanecký rada německého velvyslanectví v Praze Markus Klinger. Program doplní literární rozhovor se spisovatelkou Radkou Denemarkovou a hudební vystoupení Orchestru Ježkovy stopy.

Kontakt:
Mgr. Jana Lokajová

T: 778 462 480
E: Jana.Lokajova@mzk.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.