Modrotisk zapsán na seznam UNESCO, nominaci vánočních ozdob z foukaných perlí je třeba doplnit

28.11.2018 14:42|ministerstvo

Česká republika slaví velký úspěch, neboť na 13. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v Port Louis (Mauricius) byla právě dnes na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO zapsána nominace, kterou spolupředložila ČR.

 

Jde o společnou nominaci pěti předkladatelských zemí – České republiky, Maďarska, Německa, Rakouska a Slovenska, s názvem: „Modrotisk, resistentní ruční tisk a barvení indigem v Evropě“, která byla koordinována rakouskou stranu. 

Tato nominace výrazného řemeslného umu a lidské tvořivosti vlastní pěti sousedícím zemím našeho regionu je příkladem provázanosti našich zemí, které i přes rozdílné jazyky a kulturní projevy některé kulturní jevy sdílí,” uvedl ministr Antonín Staněk. Nominaci vyjádřili podporu a spolupracovali na ní nositelé prvku ze všech zúčastněných zemí, a mezivládní Výbor příkladnou spolupráci všech partnerů zapojených do zpracování nominace velmi ocenil. Za českou stranu se na přípravě podílely nejenom obě modrotiskové dílny (Modrotisk Danzinger a Arimo), ale i Národní ústav lidové kultury, Ministerstvo kultury a další.

Mezivládní výbor na svém zasedání probíral i národní nominaci ČR s názvem: „Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek“, která vznikla v gesci Muzea Českého ráje v Turnově za spolupráce a podpory České komise pro UNESCO, Národního ústavu lidové kultury a Ministerstva kultury, Krajského úřadu Libereckého kraje a dalších.

Jde o nominaci specifického druhu sklářského řemesla spojeného s vánočními tradicemi. Nositelem prvku je rodinná dílna Rautis v Poniklé a venkovští foukači perlí a navlékači, kteří s dílnou spolupracují a společně vytvářejí tyto osobité vánoční ozdoby.

V případě této nominace došel dnes Výbor k názoru, že předkládající stát musí nejprve doplnit některé informace, týkající se specifického faktorského systému spolupráce mezi dílnou a domácími řemeslníky a jejich zapojení do přípravy nominace, aby mohla být znovu projednána na některém z příštích zasedání Výboru. “Česká republika je samozřejmě připravena vypořádat požadavek hodnotitelů tak, aby nominace mohla být zapsána na prestižní seznam co nejdříve,” řekl ministr Staněk.

Zápis na seznam není samozřejmostí. Výbor letos posuzuje 40 žádostí o zapsání do Reprezentativního seznamu, úspěšně zapsáno jich však zatím bylo jen 8. Zápisy budou pokračovat dnes odpoledne i zítra.

13. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v Port Louis se aktuálně účastní přes 800 účastníků.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.