Mladá scéna na Malé scéně v Ústí nad Orlicí

18.06.2019 17:13|příspěvkové organizace

Ve dnech 21. až 25. června 2019 bude v Ústí nad Orlicí probíhat přehlídka Mladá scéna – celostátní přehlídka studentských divadelních souborů. Kromě zajímavých a inspirativních vystoupení mladých souborů (většinou středoškolských) bude součástí přehlídky také vzdělávací program pro studenty. Pro osvěžení se účastníci tradičně vydají na společný výlet.

 

V rámci přehlídky vystoupí čtrnáct divadelních souborů, vybraných z třinácti postupových kol ze všech krajů České republiky. Přehlídka se pokusí představit středoškolské a mladé divadlo v celé jeho šíři, diváci uvidí systematicky vedené soubory základních uměleckých škol i jednorázová uskupení středoškoláků s autorskými projekty, činoherní inscenace, pohybové a taneční divadlo a také loutky. Účastníci mají možnost nejen zhlédnout všechna představení, ale také se aktivně zapojit ve společných diskusích o viděném. Lektorský sbor bude letos pracovat ve složení: Jiřina Lhotská, Viktorie Čermáková, Jana Soprová (recenzentka), Pierre Nadaud a Jakub Čermák. Jakub Hulák bude moderovat diskuse.

Vzdělávací část obsahuje sedm seminářů. Studentské semináře jsou zaměřeny na nový cirkus (Eliška Brtnická), tvůrčí psaní (Radek Malý), dokumentární divadlo (Linda a Mathias Straubovi), zvuk (Matouš Hekela), dialogické jednání (Hana Malaníková), herectví (Míša Váňová) a divadelní fotografii (Daniel Vojtíšek).

Stejně jako v minulých letech má i letos přehlídka své „utajené“ téma, kterým je ideální dialog. Hostem přehlídky bude Hana Voříšková, která přislíbila připravit inscenaci přímo na objednávku, a to o slunovratu. 

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., pořádají přehlídku NIPOS-ARTAMA a Malá scéna Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Gymnáziem Ústí nad Orlicí a za finančního přispění města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.

 

Kontakt: 
Jakub Hulák

studentské divadlo
ARTAMA
T: 221 507 969, 605948056
E: hulak@nipos.cz

Josef Dušek 
public relations
NIPOS
T: 777 702 494
E: dusek@nipos.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.