Mladá scéna na Malé scéně v Ústí nad Orlicí

14.06.2018 15:24|příspěvkové organizace

Ve dnech 20. až 24. června 2018 bude v Ústí nad Orlicí probíhat přehlídka Mladá scéna – celostátní přehlídka studentských divadelních souborů.

 

Kromě zajímavých a inspirativních vystoupení mladých souborů (většinou středoškolských) bude součástí přehlídky také vzdělávací program pro studenty, ale i pro jejich pedagogy. Pro osvěžení se účastníci tradičně vydají na společný výlet.​

V rámci přehlídky vystoupí patnáct divadelních souborů vybraných z třinácti postupových kol ze všech krajů České republiky. Přehlídka se pokusí představit středoškolské a mladé divadlo v celé jeho šíři, diváci uvidí systematicky vedené soubory základních uměleckých škol i jednorázová uskupení středoškoláků s autorskými projekty, činoherní inscenace, pokusy o absurdní divadlo a improvizaci. Účastníci mají možnost nejen zhlédnout všechna představení, ale také se aktivně zapojit ve společných diskusích o viděném. Lektorský sbor bude letos pracovat ve složení: Jiřina Lhotská, Jana Soprová (recenzentka), Petr Váša, Jan Holec a Jakub Hulák (moderátor diskusí).

Vzdělávací část obsahuje osm seminářů, z toho jeden pro pedagogy s Tomášem Žižkou. Studentské semináře jsou zaměřeny na nový cirkus (Barbora Bartoňová), pohyb (Veronika Vaculíková), tvůrčí psaní (Eva Suková), interpretaci textu (Jana Machalíková), improvizaci (Petr Marek), hudbu (Jan Mrázek) a logopedii (Vendula Holčáková). 

Stejně jako v minulých letech má i letos přehlídka své „utajené“ téma, kterým je vnitřní hlas. Hostem přehlídky bude RADIO IVO: Život nedoceníš s rozhlasovou hrou a studenti KVD DAMU s Maryšou. V pátek večer zahraje pro všechny i místní posluchače Ventolin. 

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají přehlídku NIPOS-ARTAMA a Malá scéna Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Gymnáziem Ústí nad Orlicí a za finančního přispění města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.

 

Kontakt: 
Lenka Huláková
studentské divadlo
ARTAMA
T: 773 184 172
E: hulakova@nipos-mk.cz,

Josef Dušek
public relations
T: 777 702 494
E: dusek@nipos-mk.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.