MK navýší příspěvek městu Terezín na záchranu Žižkových kasáren poškozených vichřicí.

14.09.2018 13:34|ministerstvo

Ministerstvo kultury zareagovalo na zhoršení technického stavu poškozených kasáren prokázané nejnovějším posouzením. Ministr Staněk podpořil navýšení již poskytnutého příspěvku na záchranu objektu.

 

Rychle se zhoršující stav statiky objektu vyžaduje rychlý sanační zásah. Proto ministr kultury podpořil navýšení již poskytnutého příspěvku ve výši 1,5 mil. Kč o další prostředky. Aktuálně probíhají kroky k posouzení podkladů, na jejichž základě bude rozhodnuto o konkrétní výši dotace nezbytné pro první etapu sanace havarijního stavu tohoto historického objektu.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.