Nastavení cookies

Ministři kultury a školství podepsali Memorandum o meziresortní spolupráci

06.09.2021 16:15|ministerstvo

Memorandum Ministerstva kultury (dále MK) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT), které dnes podepsali ministři Lubomír Zaorálek a Robert Plaga, se týká především spolupráce knihoven a dalších kulturních a paměťových institucí se školami a školskými zařízeními v oblasti kulturního povědomí a čtenářské, informační a mediální gramotnosti. Realizaci klíčových témat Memoranda zajistí meziresortní pracovní skupina, složená ze zástupců MK a MŠMT, která každoročně plnění Memoranda vyhodnotí.

 

„Jsem rád, že se nám po letech podařilo domluvit na základních parametrech společné snahy a věřím, že práce meziresortní skupiny přinese konkrétní výsledky. Jako velký milovník knih bych si přál, aby to bylo především v oblasti čtenářské gramotnosti dětí,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek. Spolupráce obou resortů bude konkrétně probíhat například při využívání digitálních technologií v knihovnách pro zpřístupnění služeb knihoven co nejširšímu okruhu dětí, žáků, studentů a pedagogů, podporu a rozvoj odbornosti specialistů na vzdělávání v knihovnách. 

„Memorandum je příspěvek k budování a rozvoji vzdělané a kulturní společnosti a jeho principy podporují záměry Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, což je směr, kterým by se mělo české školství v následujících letech ubírat. Především jde o oblast informační a mediální gramotnosti, což považuji za pomyslné pilíře základních kompetencí dnešních žáků a studentů,“řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Dalším významným okruhem kooperace obou resortů bude využívání vzdělávací nabídky i informačních zdrojů knihoven a kulturních institucí jako součásti školního vzdělávání či vytvoření systému podpory meziresortního charakteru, zejména celostátních projektů na rozvoj čtenářství.

Memorandum naleznete zde.

 

Kontakty:
Michaela Lagronová                                                         
Tisková mluvčí    
Ministerstvo kultury
M: +420 602 304 708                         
E: michaela.lagronova@mkcr.cz

Aneta Lednová
Tisková mluvčí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
M: +420 736 226 331
E: aneta.lednova@msmt.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.