Ministr Zaorálek: Připravíme Národní galerii na řádné fungování pod novým ředitelem

26.09.2019 14:58|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek dočasně jmenoval ředitelkou Národní galerie Anne-Marii Nedoma, která bude plnit funkci správní ředitelky do doby, než bude na základě výsledků výběrového řízení jmenován řádný generální ředitel Národní galerie. Od jejího působení v NG očekává analýzu personálního, procesního a finančního řízení organizace a její stabilizaci tak, aby mohla s nástupem nového generálního ředitele v maximální možné míře plnit své základní poslání a dále se rozvíjet jako moderní instituce bez kumulované zátěže z minulosti.

 

„Rozhodl jsem se k určitým krokům v Národní galerii, neboť mi připadalo, že situace tam není úplně transparentní. Rozhodl jsem se jmenovat Anne-Marii Nedoma dočasnou ředitelkou Národní galerie, abychom provedli analýzu, jak vypadá situace v galerii a abychom ji připravili na příchod nového ředitele,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Zároveň zrušil pověření Ivana Morávka řídit Národní galerii.

„Mé poslání bude krátkodobé a bude trošku skryté, protože bude orientováno především na přípravu fungující instituce, a to z hlediska správního, finančního i administrativního. Mým úkolem bude příprava takové instituce, která bude pro nového ředitele podporou jeho působení a podporou jeho dlouhodobějších vizí,“ uvedla Anne-Marie Nedoma.

Ministr kultury současně zřídil Garanční radu Národní galerie, která bude odpovědná za výběrové řízení na nového generálního ředitele a bude se podílet na formulaci vize nezbytné pro další fungování a směřování Národní galerie. Předsedou rady byl jmenován Josef Pleskot. Dalšími členy jsou: Jiří Machalický, předseda Rady galerií ČR Jiří Jůza, Richard F. Drury z kutnohorské Galerie středočeského kraje, hlavní kurátor Galerie současného umění a architektury České Budějovice Michal Škoda, generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr, zakladatel centra DOX Leoš Válka, ředitel sbírek starého umění Národní galerie Marius Winzeler, emeritní ředitel Muzea umění v Olomouci Pavel Zatloukal, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková; tajemníkem GR je Michal Mejdrech z Ministerstva kultury. 

„Rozhodl jsem se také zřídit Garanční radu, ta by teď měla začít intenzivně pracovat právě na tom, aby stanovila parametry výběrového řízení, a také to, jak zřídíme výběrovou komisi, která by vybrala nového ředitele. Garanční rada by měla také odpovědět na otázku, co by vlastně NG měla být, a tím i upřesnit zadání pro uchazeče. Koho hledáme, co hledáme, co je smyslem a obsahem NG a jejím směřováním. GR by se měla zabývat i fungováním NG. Dovedu si představit, že GR by mohla plnit poradní funkci i poté, co se zhostí svého hlavního úkolu,“ upřesnil ministr kultury.

„Jako předseda Garanční rady se budu snažit být stavitelem toho, aby se Národní galerie ustavila v pozici české kulturní politiky daleko pevněji, než doposavad stojí, a to jak ve vztahu dovnitř, tak ven,“ dodal Josef Pleskot.

Ministr Zaorálek rovněž poděkoval Anne-Marii Nedoma a Josefu Pleskotovi, že jeho nabídku přijali.

„Cením si toho a děkuji za to,“ řekl Lubomír Zaorálek. 

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.