Ministr Staněk na vládě prosadil téměř osm miliard na péči o kulturní dědictví

22.01.2019 13:40|ministerstvo

Z důvodu trvalé potřeby péče o státní majetek významných kulturních institucí zřízených Ministerstvem kultury vláda ČR schválila na svém jednání dne 21. 1. 2019 nový program „Péče o národní kulturní dědictví I.“.

 

Tento program byl koncipován v souladu se Státní kulturní politikou na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025). Do koncepce programu „Péče o národní kulturní dědictví I.“ je promítnuto také „programové prohlášení vlády“ z června 2018, ve kterém vláda deklaruje podporu organizacím zřizovaným Ministerstvem kultury, patřícím k tradičním základním pilířům české kultury.

„Podařilo se nám prosadit nový investiční program, který  je zaměřen na významné projekty velkého rozsahu, jako je například památková obnova objektu Invalidovny v Praze, vybudování objektu Muzea železnice a elektrotechniky na Masarykově nádraží v Praze a realizace projektu Muzea umění Olomouc tzv. „SEFO“.  Cílem nového programu „ Péče o národní kulturní dědictví I“  je rekonstrukce, dostavba a modernizace objektů, zvýšení technické úrovně prezentace sbírek muzeí, výstavba technicky dokonalejších depozitářů, opravy a údržba budov a zařízení, péče o nemovitý i movitý státní majetek mimořádné kulturní a historické hodnoty. Rozsáhlá a naprosto nezbytná rekonstrukce a rehabilitace nejvýznamnějších kulturních památek v České republice, si v letech 2019 až 2028 vyžádá náklady ve výši cca 7 873 miliardy korun. V letech 2019 a 2020 bude v rámci tohoto programu realizována příprava vybraných akcí a v letech 2021 – 2028 pak dojde k vlastní realizaci akcí.“

Antonín Staněk

V rámci programu „Péče o národní kulturní dědictví I.“ je v sedmi podprogramech prostřednictvím sedmnácti akcí řešena obnova a rozvoj materiálně technické základny vybraných národních kulturních institucí. U akcí Národního památkového ústavu se jedná o památkovou obnovu osmi objektů respektive areálů a o projektovou přípravu v areálu státního hradu Karlštejn, navazujícího na projekt IROP, který je 1. etapou obnovy objektu. U Národního divadla bude realizována rekonstrukce Nové scény a provozní budovy B a projektová příprava pro novostavbu servisního centra Národního divadla. Národní muzeum je zastoupeno rekonstrukcí Náprstkova muzea včetně výstavby nového velkokapacitního depozitáře. V rámci akce Muzeum železnice a elektrotechniky s novou expozicí pro Národní technické muzeum, budou využity stávající památkově chráněné budovy bývalého lokomotivního depa Masarykova nádraží a současně bude realizována výstavba nových objektů na volných plochách. Pro Národní galerii bude vybudován nový depozitář odpovídající současným galerijním požadavkům a budou zpracována všechny stupně projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci Veletržního paláce. Muzeum umění Olomouc bude realizovat novou výstavbu tzv. Středoevropského fóra Olomouc a současně bude provedena rekonstrukce stávající budovy muzea, která bude s novou budovou Středoevropského fóra Olomouc propojena.

Pro Národního filmový archiv bude zrekonstruována čelní budova Nákladového nádraží na Žižkově pro umístění sídla této instituce.

 

Tiskové oddělení MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.