Ministr kultury zahájil roubení Libušína

16.06.2017 16:50|příspěvkové organizace

Pustevny – Za účasti ministra kultury Daniela Hermana začala další etapa obnovy Libušína. Po úpravě platformy a navezení otesaných trámů začali dnes tesaři roubit starou Pustevnu a Parmovu přístavbu. Jeden z trámů původního Libušína usadil při svém kontrolním dnu také ministr kultury Daniel Herman s ředitelem Valašského muzea v přírodě Ing. Jindřichem Ondrušem. 

 

„Dnes zahajujeme nejdůležitější etapu obnovy Libušína. Po půlroční fázi ručního opracování dřeva začne Libušín růst před zraky turistů. Vážím si pozornosti, zájmu a podpory Ministerstva kultury, které výstavbu financuje,“ sdělil ředitel muzea Jindřich Ondruš.

„Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na obnově této Národní kulturní památky. Je to obrovská obnova od základu, je to neštěstí, které ukázala vlnu solidarity. To, že se na sbírce dokázali spojit lidé, kteří nasbírali 11 mil. Kč je obrovský signál o tom, že naše památky jsou rodinným stříbrem. Je třeba také ocenit jak Lesy ČR, tak Vojenské lesy, a erudici všech, kteří se podílejí na výrobě dřevěných artefaktů.  Jsem rád, když finanční prostředky z Ministerstva kultury jsou smysluplně a efektivně investovány,“ uvedl Daniel Herman.

Kontrolního dne se účastnili zástupci Lesů ČR, s. p. a Vojenských lesů a statků ČR, s.p.
„O stromy, které podnik Lesy České republiky věnoval na obnovu Libušína, pečovaly více než století ve státních lesích u Rožnova pod Radhoštěm generace lesníků. Věřím, že bude návštěvníky Pusteven těšit na novém Libušíně podstatně déle,“ uvedl Ing. Radovan Srba, obchodní ředitel Lesů ČR, s.p. „Těžbu, přibližování a odvoz dříví zajišťovaly formou daru  Vojenské Lesy a statky ČR, s.p., které se na podobných akcích často podílejí,“ dodal Ing. Jaroslav Melichar, ředitel VLS ČR - divize Plumlov.  

 

Kontakt:
Ing. Bc. Jindřich Ondruš
ředitel muzea
T: +420 571 757 101
E: ondrus@vmp.cz

Bc. Pavlína Polášková
pracovník vztahů k veřejnosti
T: +420 571 757 173
E: polaskova@vmp.cz
 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Petr Kukal
Pracovník tiskového oddělení
email: petr.kukal@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.