Ministr kultury udělil ocenění Artis Bohemiae Amicis

18.10.2018 08:01|ministerstvo

Ministr kultury předal medaile Artis Bohemiae Amicis. Letos byla oceněna historička Markéta Pánková a klarinetista a skladatel Jiří Hlaváč. 

 

Jiří Hlaváč je klarinetista, saxofonista, pedagog, moderátor, hudební organizátor a skladatel. Narodil se ve Zlíně, absolvoval klarinetovou třídu Antonína Doležala brněnské konzervatoře a ve studiu pokračoval na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u Vladimíra Říhy.

Deset let působil jako pedagog na plzeňské konzervatoři, kde jeho klarinetovou třídou prošla řada výrazných talentů.  Od roku 1990 působí na HAMU v Praze jako pedagog klarinetové hry, v roce 1997 byl jmenován docentem a v roce 2000 profesorem v oboru hudební umění – klarinet. Od roku 1994 pravidelně vyučuje na domácích i zahraničních mistrovských kursech. 

V roce 1975 založil a dodnes vede soubor Barock Jazz Quintet; na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byl členem Adamusova dechového tria, od roku 1982 je členem Českého dechového tria. S těmito soubory nastudoval stovky skladeb, absolvoval tisíce vystoupení a projel desítky zemí. Jiří Hlaváč se také soustavně věnuje činnosti sólistické a spolupracuje s řadou orchestrů a komorních souborů u nás i v zahraničí. Pravidelně je zván do porot mezinárodních hudebních soutěží v Evropě i v zámoří. 

Markéta Pánková vystudovala obor historie a sociologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Svým dlouholetým působením v rámci – nejen - komeniologické vědní oblasti se řadí k výjimečným osobnostem, u nichž se snoubí vizionářské myšlenky s organizačním umem. Svým přístupem podnítila řadu kolegů a kolegyň napříč společenskovědními obory ke spolupráci na historickém výzkumu a přivedla je k šíření myšlenek J. A. Komenského. 

Svojí celoživotní prací přispěla ke zvyšování povědomí o zvláštním významu „Učitele národů“ a k propagaci české pedagogiky. Její spoluautorství na tematicky zaměřených literárních projektech pomohlo proslavit Komenského v mnoha zemích po celém světě. 

Markéta Pánková také vytrvale podporuje rozvoj muzejně-edukačních aktivit pro děti a mládež v těsné souvislosti se společenským zájmem.

Medaile Artis Bohemiae Amicis je určena k ocenění dlouhodobé a významné činnosti fyzické osoby, jež cílevědomě přispěla nebo přispívá k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí, ať již svou vlastní systematickou uměleckou činností nebo mimořádným uměleckým výkonem, sponzorstvím, zprostředkovatelstvím a propagací kulturního dědictví včetně lidového umění, soudobé umělecké a literární tvorby a umělecké interpretace, uměnovědy a kritiky nebo soudobého českého kulturního dění a jeho dějin obecně. Pokud jde o ocenění právnické osoby, Medaile se uděluje za zásluhy o systematickou prezentaci a poznání materiálního i nemateriálního kulturního dědictví v tuzemsku i v zahraničí nebo o systematickou prezentaci a poznání soudobých děl hudebních, literárních včetně literatury faktu a poezie, dramatických a scénografických, filmových, fotografických, dále děl volného a užitého umění včetně designu, uměleckého i lidového řemesla a děl uměnovědných, jakož i za systematickou prezentaci soudobého českého umění interpretačního. Autorem výtvarné podoby Artis Bohemiae Amicis - skleněného artefaktu ve tvaru erbu - je Eliška Monsportová, studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, z ateliéru akademického sochaře, skláře a pedagoga Ronyho Plesla.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.