Ministr kultury uctil památku obětí operace SILVER A

10.01.2019 12:30|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk dne 9. ledna 2019 na pardubickém popravišti  Zámeček uctil památku obětí operace SILVER A, pardubického odboje i tragédie v Ležákách.

 

Letošní jedenácté setkání proběhlo za účasti představitelů politického i veřejného života, pamětníků událostí a bylo věnováno také památce pplk. v.v. Josefu Holcovi, válečnému veteránovi, účastníkovi krvavých bojů o Duklu, který se pravidelně účastnil setkání "Silver A" a který zemřel 17. března 2018 ve věku nedožitých 100 let. Záštitu nad akcí převzali ministr kultury ČR Antonín Staněk a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Pietní akt byl zahájen ve 14.00 vzpomínkou a kladením věnců na bývalém popravišti pardubického Zámečku. Své projevy přednesly místopředsedkyně Senátu PČR paní Mgr. Miluše Horská, ministr kultury ČR pan doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. a primátor Statutárního města Pardubice pan Ing. Martin Charvát. Hlavní část setkání pak proběhla od  15.20  v Sezemicích, kde všichni přítomní uctili památku velitele skupiny Silver A, Alfréda Bartoše, který právě v Sezemicích po první světové válce vyrůstal. Součástí dalšího programu byla  přednáška historika plk.  gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, PhD., MBA. Pan Josef Somr, jako každý rok, přednesl ukázku z knihy Jan Kubiš. Nezastaví mě ani to nejhorší…, jejímž autorem je právě Eduard Stehlík. 

Do východočeského odboje a podpory operace Silver A se zapojilo velké množství lidí, kteří vědomě podstupovali riziko krutých trestů a neohroženě vedli a podporovali boj proti nacismu. Desítky lidí se staly součástí spletité sítě odboje a řada z nich položila své životy. Mnozí z nich přežili a dočkali se vítězného konce druhé světové války. Ale i popravení a zavraždění zanechali své stopy, ideály, své blízké, příbuzné, děti a především odvahu bojovat za svobodné Československo a svobodnou společnost, ve které ostatní mohli pokračovat. Hlavním posláním setkání Silver A v paměti tří generací je předávání vzpomínek mezi generacemi na dobu, která už dávno uplynula, a na lidi, kteří již dávno nežijí, ale nesmí být zapomenuti. Poselství Silver A může být inspirativní, stejně jako varovné, vždy ale bude výjimečné.

 

„Během období mnichovské zrady,  protektorátu a v době druhé světové války neváhali naši občané prokázat hrdinství v odporu proti svým nepřátelům a dle svých schopností a možností se statečně zapojili do odbojové činnosti. Naše úcta a vděčnost dnes patří všem těm, kteří položili životy za svou vlast a kteří se zasloužili o osvobození naší Československé republiky. Nedejme zapomenout jejich památce, nedovolme nikomu, aby pochyboval nebo překrucoval historická fakta o rozpoutání světové války či vyhlazování našich spoluobčanů. Přeji nám všem, aby naše republika žila v míru a pokoji a aby vzkvétala ve všech oblastech společenského života."

Antonín Staněk

 

Paraskupina SILVER A byla na území Protektorátu Čechy a Morava vysazena  29. prosince 1941 společně se skupinami ANTHROPOID a SILVER B. Úkolem SILVER A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím a exilovým odbojem, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj. Dne 9. ledna 1942 bylo v 01:45 hodin zachyceno vojenskou radiovou ústřednou poblíž Londýna prvé volání radiostanice LIBUŠE, kterou obsluhoval Jiří Potůček, radista SILVER A. Jiřímu Potůčkovi se podařilo navázat spojení s Londýnem a udržovat ho po dobu více než pěti měsíců. SILVER A přímo spolupracoval s ANTHROPOIDEM a dalšími parašutisty při náletu na Škodovy závody v Plzni a podílel se na přípravě atentátu na Heydricha poskytováním radiového spojení. Němci popravili desítky přímých spolupracovníků SILVER A z Pardubicka a Červenokostelecka. Další tisíce obětí byly odvlečeny do koncentračních táborů, kde většina z nich zahynula. Bez pomoci a obětavosti těchto statečných vlastenců, by se atentát nikdy nemohl uskutečnit. Operace SILVER A se výrazně zapsala na provedení atentátu.

 

Tiskové oddělení MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.