Ministr kultury uctil památku obětí operace SILVER A

09.01.2018 17:05|ministerstvo

Ministr kultury Ilja Šmíd dnes ve 14 hodin na pardubickém popravišti  Zámeček uctil památku obětí operace SILVER A, pardubického odboje i tragédie v Ležákách.

 

Letošní jubilejní, desáté setkání proběhlo za účasti představitelů politického i veřejného života. Mezi přítomnými  byli nejen přímí účastníci odboje, ale také  jejich potomci, dále přeživší ležácké a lidické děti i ženy, spolupracovníci Památníku Lidice, představitelé Parlamentu ČR a Pardubického kraje.

„Stojíme v místech, kde byla prolita krev mnoha statečných lidí. Většinu z nich známe jménem, některé tváře známe ze starých fotografií, ale o málokterém z nich víme, co cítili, jak žili. Určitě se neplánovali narodit jako hrdinové. Hrdiny se stali, protože nastaly mimořádné okolnosti. Byli to lidé, kteří milovali své rodiny, svou práci, chtěli žít běžným životem. Milovali ale také svoji vlast. A když byla vlast ohrožena, rozhodli se nadřadit lásku k vlasti nad lásku ke svým blízkým a neváhali přinést oběť nejvyšší. To je jejich odkaz, který bychom měli mít na paměti pořád, nikoli jen v dny výročí tragických událostí, a kterého bychom si měli hluboce vážit.“

Ilja Šmíd

Operace Silver A a protinacistický odboj na Pardubicku jsou jedním z nejvýznamnějších symbolů vzdoru a odhodlání československých občanů nepodvolit se nacistické okupaci a teroru. Datum setkání není vybráno náhodně. Dne 9. ledna 1942 bylo v 01,45 hodin zachyceno Vojenskou radiovou ústřednou poblíž Londýna prvé volání radiostanice Libuše, kterou obsluhoval Jiří Potůček, radista Silver A. Paraskupina Silver A byla na území Protektorátu Čechy a Morava vysazena 29. prosince 1941 společně se skupinami Anthropoid a Silver B. Úkolem Silver A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím a exilovým odbojem, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj. Radistu Potůčkovi se podařilo navázat spojení s Londýnem a udržovat ho po dobu více než pěti měsíců. Silver A přímo spolupracoval s Anthropoidem a dalšími parašutisty při náletu na Škodovy závody v Plzni a podílel se na přípravě atentátu poskytováním radiového spojení. Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byl úspěšně proveden 27. května 1942 skupinou Anthropoid. Nacisté odvetou spáchali krvavé, brutální zločiny: vypálili a vyvraždili obec Lidice i osadu Ležáky a popravili desítky přímých spolupracovníků Silver A z Pardubicka a Červenokostelecka. Další tisíce obětí byly odvlečeny do koncentračních táborů, kde přežili jen nemnozí.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.