Ministr kultury Staněk se zúčastnil zasedání Národní rady pro tradiční lidovou kulturu

07.11.2018 10:45|ministerstvo

Rada byla založena již v roce 2004 jako poradní, iniciativní a koordinační orgán ministra kultury pro oblast tradiční lidové kultury.

 

V Konírně Nostického paláce se 6. listopadu uskutečnilo za účastni ministra kultury Antonína Staňka zasedání poradního orgánu ministra kultury Národní rady pro tradiční lidovou kulturu. Rada navrhuje a iniciuje koncepční a organizační opatření, zejména však projednává a posuzuje nominace do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a poskytuje konzultace k nominacím do světových seznamů zřízených Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví (UNESCO, 2003). V současné době zastává funkci předsedy tohoto poradního orgánu Daniel Drápala, ředitel Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity.

Rada projednala ve druhém kole letošní nominace do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR, seznámila se s expertními posudky a s vypořádáním připomínek k nominacím. Vzhledem k tomu, že pro všechny nominace hlasovali všichni členové kladně, očekává se, že ministr kultury všechny letos navržené nominace schválí k zápisu. Jsou to tyto nominace: Technologie pivovarnického bednářství, Technologie tkaní činovati na Horňácku, Dudácká tradice v České republice a Ruční výroba žinylkových textilií v Hlinsku.

Přítomní se dále věnovali přípravě novely metodického pokynu pro přípravu nominací do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR, která bude reflektovat nově vydané směrnice sekretariátu Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, UNESCO.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.