Nastavení cookies

Ministr kultury spojil čtyři muzea v přírodě v ČR

11.12.2018 15:23|příspěvkové organizace

V úterý 11. prosince 2018 proběhl v historickém objektu Fojtství z Velkých Karlovic ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm slavnostní akt podpisu smlouvy o převodu Souboru staveb lidové architektury Příkazy, Souboru lidové architektury Zubrnice, Souboru lidových staveb Vysočina z Národního památkového ústavu do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Příslušnou smlouvu mezi Národním památkovým ústavem a Valašským muzeem v přírodě uzavřeli Naďa Goryczková - generální ředitelka NPÚ, a Jindřich Ondruš - ředitel VMP; schválil ji pak ministr kultury Antonín Staněk, který zároveň podepsal zřizovací listinu, na základě které vzniká nová kulturní instituce – Národní muzeum v přírodě. 

„Významnému milníku v historii všech čtyř souborů lidové architektury i celého oboru předcházel dlouhodobý záměr spojení muzeí v přírodě. Ten vychází z Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na období 2015 – 2020. Smyslem spojení čtyř funkčních skanzenů je optimalizace i zefektivnění správy muzeí tohoto typu,“ uvedl ministr kultury Antonín Staněk. 

„Muzea v přírodě jsou jedinečnými doklady tradiční lidové kultury a architektury a jako taková vyžadují i specifický přístup. Jejich role i způsob práce se odlišuje od ostatních památek zpřístupněných veřejnosti v naší správě. Věřím, že nově vzniklé Národní muzeum v přírodě zajistí systémovější a odbornou péči o tyto objekty a poskytne tak prostor pro jejich plný rozvoj,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

 „Vznikem Národního muzea v přírodě se značně zvýší potenciál pro zapojení organizace do rozsáhlých a mezinárodních vědeckých projektů a bude vytvořena funkční platforma pro sdílení dobré praxe i vývoj nových trendů v oblasti ochrany, zachování a interpretace kulturního dědictví. Významnou roli v tomto procesu bude hrát Metodické centrum pro muzea v přírodě, jehož pozice bude díky spojení čtyř jedinečných institucí značně posílena,“ vyjádřil se ředitel VMP Jindřich Ondruš.

 

Informace o jednotlivých institucích – ukazatelé: návštěvnost, počet sbírkových předmětů a náklady za rok 2017 (za rok 2018 budou informace vyhodnoceny až po ukončení roku)

Instituce

Návštěvnost

2017

Zaměstnanci 2017

Počet sbírkových předmětů

Náklady 2017

VMP

302 000

122

133 000

95 392 683

SLS Vysočina

74 792

16

11 000

9 799 485

SLA Zubrnice

20 207

7

7 000

3 863 760

SSLA Příkazy

5 337

1

1 000

2 020 162

CELKEM

402 336

146

152 000

111 076 090

 

Kontakt:
Ing. Bc. Jindřich Ondruš

ředitel muzea
T: +420 571 757 101
E: ondrus@vmp.cz

Bc. Pavlína Polášková
pracovnice vztahů k veřejnosti
T: +420 571 757 173
E: polaskova@vmp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.