Ministr kultury se zúčastní zahájení projektu Moravského zemského muzea

12.06.2017 12:33|ministerstvo

Ministr kultury Daniel Herman se 19. června 2017 v 15 hodin zúčastní zahájení projektu „MZM, stálá expozice - loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času“. Akce se uskuteční v Moravském zemském muzeu v Brně za účasti dalších zástupců Ministerstva kultury ČR a čestných hostů.

 

Moravské zemské muzeum uspělo s projektem za 99 999 900,00 Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) specifického cíle 3.1 (SC 3.1), který je jedinečnou příležitostí investovat také do hmotné podstaty zcela unikátního památkového fondu České republiky.

Finanční rámec projektu
Dotace ze strukturálních zdrojů – 84 999 915,00 tj. 85% podíl na celkových způsobilých výdajích,
Národní veřejné zdroje (dotace ze státního rozpočtu) – 14 999 985 Kč, tj. 15% podíl na celkových způsobilých výdajích,
Celkové způsobilé výdaje – 99 999 900,00 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje – 0,00 Kč (hradí příjemce z vlastních zdrojů)
Celkové výdaje projektů –  99 999 900,00 Kč

Předmět předkládaného projektu
Místo realizace projektu
Činnost muzea
Objekty spravované muzeem
Návštěvnost muzea

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.