Ministr kultury se zúčastní slavnostního zahájení projektu Národního památkového ústavu

20.04.2018 13:40|avíza

Ilja Šmíd se v pondělí 23. dubna 2018 od 10,00 hodin zúčastní podpisu smlouvy a zahájení IROP projektu NPÚ s názvem „Hrad Karlštejn – klenot české země“.

 

Akce proběhne na hradě Karlštejn za účasti generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové, ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a dalších čestných hostů. Státní hrad Karlštejn je národní kulturní památkou ve vlastnictví státu a je ve správě příspěvkové organizace Ministerstva kultury - Národního památkového ústavu. Projekt NPÚ získal podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a financován bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jeho realizací se rehabilitují a nově zpřístupní cenné prostory, vytvoří nové expozice a prostory pro nové akce, kvalitativně se zvýší návštěvnické prostředí a zefektivní návštěvnický provoz, obnoví se technicky nevyhovující infrastruktura a zvýší se prestiž a návštěvnost hradu.

Termín:
23. dubna 2018

Místo:
Státní hrad Karlštejn

Program:
9:00 – individuální prohlídka hradu Karlštejn
10:00 – slavnostní zahájení projektu a podpis smlouvy


Simona Cigánková, tisková mluvčí MK


Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.