Ministr kultury se zúčastní předávání cen Česká hlava

01.12.2017 14:25|avíza

V prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze proběhne 3. 12. 2017 od 20 hodin vyhlášení vítězů již 16. ročníku této nejprestižnější soutěže pro české vědce.

 

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen – nejvýznamnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout. Jde o  největší projekt, podporující rozvoj české vědecké a technické inteligence, na které také stojí prosperita naší země. Projekt vznikl z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a Prof. Antonínem Holým  s jediným cílem – vytvořit projekt pro vědce a techniky, který by jim pomohl získat popularitu a prestiž. Česká hlava ale není jen nejvyšší české vědecké ocenění; jde o řadu vzájemně provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání u široké veřejnosti, dále pomoc při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí a nastavení takových podmínek, které tuto synergii umožní a podpoří.

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.