Ministr kultury zahájil projekt Moravského zemského muzea

20.06.2017 10:51|ministerstvo

Daniel Herman se 19. června 2017 v 15 hodin zúčastnil zahájení významného projektu „MZM, stálá expozice - loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času“. Akce proběhla v Moravském zemském muzeu v Brně za účasti dalších zástupců Ministerstva kultury ČR a čestných hostů.

 

Moravské zemské muzeum realizuje projekt v objemu 99 999 900,00 Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) specifického cíle 3.1 (SC 3.1), který je skvělou příležitostí investovat také do hmotné podstaty unikátního památkového fondu České republiky. Na ploše 1 150 m2 vzniknou v Moravském zemském muzeu dvě nové stálé expozice – loutkářství a etnografie. Ty totiž v muzeu dosud chybí. Návštěvníci  v nich najdou originální exponáty, z nichž je část kvůli nedostatku prostoru zatím uložena v depozitářích.

České loutkářství je na seznamu UNESCO a svět chce tuto tradici podporovat. To stejné platí i pro oblast lidové kultury na Moravě, která si po celé roky udržuje svoji svébytnost. Na tento špičkový projekt co do kvality a unikátní obsahem dá 85 milionů korun Evropská unie,“ uvedl ministr kultury Herman na tiskové konferenci.

Obří investice zavře na dva roky brněnský Palác šlechtičen.

Finanční rámec projektu:
Dotace ze strukturálních zdrojů – 84 999 915,00 tj. 85% podíl na celkových způsobilých výdajích,
Národní veřejné zdroje (dotace ze státního rozpočtu) – 14 999 985 Kč, tj. 15% podíl na celkových způsobilých výdajích,
Celkové způsobilé výdaje – 99 999 900,00 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje – 0,00 Kč (hradí příjemce z vlastních zdrojů)
Celkové výdaje projektů –  99 999 900,00 Kč

Předmět předkládaného projektu
Místo realizace projektu
Činnost muzea
Objekty spravované muzeem
Návštěvnost muzea

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.