Ministr kultury se setkal se zástupci spolku Vltavan, nositeli vorařské tradice

28.02.2019 16:22|ministerstvo

Nosticův palác dnes navštívili zástupci spolku Vltavan. Nositelé vorařské tradice předali ministru kultury Antonínu Staňkovi sochu jako poděkování za dosavadní spolupráci při péči o toto unikátní nemateriální kulturní dědictví. ​

 

 „Přijměte prosím tento dar jako opětovný dík za podporu ministerstva,“ uvedli zástupci Vltavanu při předání daru ministru kultury.

Artefakt vznikl při příležitosti oslav založení Československé republiky a je vyjádřením úcty spolku Vltavan ke státnosti a historii naší republiky. 

V letech 2015 a 2006 byly do krajských seznamů nemateriálního kulturního dědictví zapsány vltavanské spolky, jakožto nositelé vorařské tradice, která již není sice živá ve smyslu udržování vorařského řemesla jako způsobu dopravování dřeva a zboží za účelem obchodování, ale tyto spolky stále udržují znalosti stavby vorů a řemeslných technologií s tím spojených, udržují spolkové tradice.

„Tradice jsou naše bohatství, naše minulost. Je nesmírně důležité je udržovat a chránit pro další generace. Velmi si vážím toho, že jako ministr kultury mohu být péči o toto dědictví nápomocen a spolku Vltavan přeji, aby v tak bohulibé činnosti vytrvali,“ řekl ministr kultury Antonín Staněk. 

Na základě krajských zápisů vznikla v období 2016 – 2017 ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici nominace do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR „Tradice vorařství na řece Vltavě.“  Na seznam bylo „vorařství“ zapsáno v roce 2017.

V současné době vedení Vltavanu vede jednání s německou stranou o možnosti předložení nadnárodní nominace vorařství do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO).

 

Martha Häckl, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.