Ministr kultury se setkal s velvyslankyní Norského království

23.08.2018 13:12|ministerstvo

V Nostickém paláci dnes ve 13 hodin proběhlo setkání ministra kultury Antonína Staňka s norskou velvyslankyní J. E. paní Siri Ellenou Sletnerovou. Jednání bylo pro obě strany příležitostí ke zhodnocení spolupráce Česka a Norska v oblasti kultury. ​

 

Smluvní základnou spolupráce mezi oběma zeměmi je Dohoda o kulturních vztazích mezi Československem a Norskem z roku 1937, dále Programem kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami ČR a Norského království z roku 1997.

Propagaci severských zemí v ČR zajišťuje Skandinávský dům se sídlem v Praze. Norsko se prezentovalo na několika významných akcích podporovaných Ministerstvem kultury. V roce 2015 mělo svoji prezentaci v hlavní sekci a v Sekci zemí a regionů na mezinárodní přehlídce scénografie a divadelního prostoru Pražské Quadriennale. V roce 2016 bylo Norsko součástí společné prezentace severských států na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy. Byly podpořeny překlady české literatury do norštiny a výjezdy českých spisovatelů na autorská čtení do Norska. 

Významným bodem kvality vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Norskem  je především  spolupráce na projektech financovaných z prostředků finančních mechanismů EEA/Norských fondů. „Norsko do těchto fondů přispívá z 98% a jeho vklad tedy představuje podstatný prostředek k posílení česko-norské bilaterální spolupráce. Díky norským fondům se od roku 2004 podařilo v České republice obnovit či zachránit celou řadu kulturních památek,“ doplnil ministr Staněk a dodal, že spolupráci na projektech směřovaných pro oblast kultury považuje za mimořádně úspěšnou. 

V současné době probíhá období FM3 pro léta 2014-2019 (2021), kdy celková grantová podpora programu Kultura činí 28,2 mil. EUR.

Ministr kultury se s Její excelencí zároveň rozloučil, protože její diplomatická mise v ČR končí, a poděkoval jí za skvělou spolupráci.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.