Nastavení cookies

Ministr kultury rozhodl, že železniční most u Červené nad Vltavou je kulturní památka

05.11.2021 15:51|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek zamítl rozklad a potvrdil předchozí rozhodnutí ministerstva z letošního července, kterým byl železniční most u Červené přes řeku Vltavu prohlášen za kulturní památku. Rozhodnutí je pravomocné.

 

Ministr kultury shledal, že Ministerstvo kultury shromáždilo všechny potřebné podklady a na základě jejich vyhodnocení dospělo k závěru, že jde o hodnotný železniční ocelový příhradový most z konce 19. století. Je vůbec prvním železničním mostem v českých zemích, který byl vystavěn bez lešení pouze letmou montáží. Na tomto závěru se také shodly všechny dotčené orgány a organizace státní památkové péče, tj. příslušné obecní úřady obce s rozšířenou působností a krajský úřad (Městský úřad Písek, Městský úřad Milevsko a Krajský úřad Jihočeského kraje) a příslušné pracoviště Národního památkového ústavu. Tyto orgány a organizace se vyjádřily, že s návrhem na prohlášení předmětné nemovitosti za kulturní památku souhlasí a prohlášení významné a po architektonické a typologické stránce jedinečné technické památky mostního stavitelství 19. století jednoznačně doporučily.

Jednokolejný železniční most byl vystavěn v letech 1886–1889. V době svého vzniku byl druhým nejvyšším mostem tehdejší Rakousko-uherské monarchie. Je ikonickou stavbou a významným krajinotvorným prvkem a patří k významné technické  památce Táborska. Most nejen svými rozměry, ale i statickým uspořádáním a způsobem montáže byl novinkou, která byla uváděna v technické i populární literatuře. Dokládá architektonické kvality, stavební a konstrukční technologie a je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb nejen v jihočeském regionu.

V březnu 2021 obdrželo Ministerstvo kultury podnět na jeho prohlášení a zahájilo nové správní řízení, které skončilo prohlášením železničního mostu u Červené přes řeku Vltavu na trati Tábor – Písek  za kulturní památku. Proti rozhodnutí Ministerstva kultury podala Správa železnic rozklad, který ministr kultury zamítl. Rozhodnutí může účastník řízení napadnout správní žalobou u soudu. Prohlášení železničního mostu za kulturní památku nebude překážkou chystané rekonstrukce trati, neboť navrhovaný nový most by měl být postaven několik metrů severně od původního historického mostu. 


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.