Ministr kultury přijal velvyslankyni Čínské lidové republiky

23.04.2018 15:20|ministerstvo

Ilja Šmíd dnes přijal na Ministerstvu kultury velvyslankyni Čínské lidové republiky J.E. paní MA Keqing.

 

Společné setkání bylo příležitostí k diskusi o dosavadní spolupráci v oblasti kultury mezi oběma zeměmi. Hned v úvodu schůzky pogratuloval ministr Šmíd čínské straně ke zvolení pana Xing Qu novým zástupcem generální ředitelky UNESCO Audrey Azoulay, neboť se jedná o významnou pozici v rámci této organizace.

Obě strany shodně konstatovaly, že kulturní spolupráce probíhá jak na bilaterální úrovni mezi kulturními institucemi, tak na multilaterální úrovni - zejména v rámci čínské iniciativy vůči zemím střední a východní Evropy.

Ministr kultury Ilja Šmíd informoval čínskou partnerku o přípravě nového Protokolu o kulturní spolupráci mezi ministerstvy kultury obou zemí na léta 2019 – 2022, který by měl nahradit stávající dokument, jehož platnost skončí v prosinci letošního roku.


Dále ministr připomenul úspěšnou výstavu skla “Poklady ze sbírek skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze“, která byla prezentována v 10 čínských muzeích (20.6. 2014 – 28.5.2017). Výstava se těšila obrovskému zájmu a navštívilo ji 2 304 000 návštěvníků. Uměleckoprůmyslové museum v Praze hodlá navázat na tuto aktivitu: zvažuje uspořádání výstavy ze sbírek některých muzeí pravděpodobně v roce 2019. „Také naše přední symfonické těleso Česká filharmonie je v posledních letech každoročním hostem čínských koncertních sálů. Je tomu tak od roku 2014. Rovněž v roce 2019 uskuteční další turné do ČLR. Stejně tak další příspěvkové organizace našeho ministerstva - např. Pražský filharmonický sbor, Národní galerie, Památník Lidice, Národní knihovna a další - udržují pravidelné kontakty s čínskými partnery,“doplnil ministr při jednání.

V závěru dnešního setkání s čínskou velvyslankyní ještě ministr Šmíd zdůraznil dobře se rozvíjející spolupráci v rámci iniciativy 16+1 (spolupráce Číny a zemí střední a východní Evropy). Česká republika se pravidelně  účastní aktivit, které vyplývají z pracovních plánů přijatých ministry kultury na jejich zasedáních. V souladu se závěry posledního fóra, které se konalo v září minulého roku v čínském Hangzhou, se budeme letos podílet na několika akcích, jako jsou například 2. umělecké fórum v Chengdu začátkem června nebo 3. fórum ke kulturním a kreativním průmyslům v Polsku, účast na setkání ředitelů národních knihoven v říjnu v Hangzhou a řadě dalších. Všechny tyto aktivity významně přispívají k posílení živých kontaktů mezi našimi zeměmi, propojují odborníky i tvůrce, což je pro každou spolupráci klíčové.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.